Drie raadspartijen willen aansluiten bij nachttrein Alkmaar-Amsterdam

Castricum – De raadspartijen Lokaal Vitaal, CDA en Forza! hebben een motie voorbereid om aan te haken bij het voornemen om als proef een nachttrein te laten rijden tussen Alkmaar en Amsterdam.

Door Hans Boot

De gemeenteraad van Alkmaar moet voor 1 april van dit jaar een besluit nemen of in overleg met de NS het laten rijden van een nachttrein naar Amsterdam haalbaar is. Mariska Tauber (Lokaal Vitaal) zegt hierover: ,,Het betreft een proef in de jaren 2025 en 2026. Dat kost de gemeente Alkmaar €155.000 per jaar. Omdat wellicht andere gemeenten op de lijn belangstelling hebben om aan te haken, willen het CDA, Forza! en mijn partij dat graag onderzocht hebben. Daarom hebben wij gezamenlijk een motie opgesteld, waarover naar verwachting in maart een besluit wordt genomen.’’

Veiligheid

In de motie wordt onder andere geconstateerd dat een nachttrein de inwoners van Castricum de kans biedt om in Amsterdam of Alkmaar een late voorstelling of een lang concert te bezoeken. Ook maakt deze voorziening het voor jongeren mogelijk om op een veilige manier uit beide steden naar huis te komen en kan het verblijf in horecagelegenheden in Castricum aantrekkelijker worden gemaakt. Daarnaast wordt Schiphol beter bereikbaar voor nacht- en hele vroege vluchten.

Tauber licht vervolgens de verzoeken aan het college toe: ,,Wij vragen onze interesse kenbaar te maken bij het college van Alkmaar om bij de proef aan te sluiten en te onderzoeken of het mogelijk is de trein ook in Castricum te laten stoppen indien de proef tot stand komt. Tot slot is ons verzoek om aan de raad terug te koppelen wat hiervoor de consequenties en voorwaarden voor de gemeente Castricum zijn, inclusief de te treffen maatregelen om de veiligheid te waarborgen.’’ (Foto: Hans Boot)