Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg Castricum

Dossier Beverwijkerstraatweg: komt er dan toch een tunnel?

Castricum – Al sinds de jaren vijftig van vorige eeuw wordt er in de politiek gesproken over het veiliger maken van de verkeerssituatie van het verkeersknelpunt Beverwijkerstraatweg. Het dossier werd geregeld op de lange baan geschoven. Verschillende opties zijn onderzocht, zoals het aanleggen van randwegen. Recent is ook de autoluwe Dorpsstraat besproken. Meermaals wordt de vraag opgeworpen hoe gevaarlijk de situatie nu eigenlijk is: er zijn zeventig jaren verstreken zonder ernstige ongelukken. Het college én ProRail zien een tunnel als de oplossing.

Door Ans Pelzer

Vanwege het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is de situatie rond de overweg weer urgent. Anno 2024 komt het college met het voorstel om een autotunnel aan te (laten) leggen – naast de kortetermijnmaatregelen zoals eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat. De reden om nu met het tunnelvoorstel te komen, is de invoering van het PHS. Vaker en sneller moeten er treinen gaan rijden op zes lijnen tussen steden, bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Alkmaar. ,,Met de invoering van PHS wordt het treinverkeer langs de Beverwijkerstraatweg zo frequent dat een tunnel de enige uitkomst is’’, stellen het college en ProRail. Frequenter treinverkeer en het verbeteren van het openbaar vervoer is nuttig. Al blijft de vraag hoe je dan van station Castricum naar Limmen, Akersloot of De Woude komt.

Politieke behandeling

Donderdag 25 januari spreekt een commissie van de raad over dit onderwerp en tevens is de politieke behandeling donderdag gepland. Insprekers kunnen bij de commissiebehandeling het woord voeren. Schriftelijke reacties zijn er al van de Fietsersbond en spoordeskundige Dave van Ooijen. Over een ding zijn zij het eens: een tunnel is geen goed idee, want het zal meer verkeer aantrekken. ,,Dat is desastreus voor de kern Castricum’’, zegt de Fietsersbond. ,,Fietsers komen in de knel.’’ De Fietsersbond wil ondanks haar weerstand tegen een autotunnel meedenken over de toekomst.

Van Ooijen meldt dat een tunnel helemaal niet noodzakelijk is als er veranderingen aangebracht worden in de lijnvoering. ,,Het advies gaat uit van de aanname dat een ongelijkvloerse kruising randvoorwaardelijk is voor de invoering van PHS. Dat klopt alleen indien de lijnvoering op de Kennemerlijn blijft zoals die nu is. Dat wil zeggen: bij handhaving van zowel een door Castricum rijdende Kennemerlijn-sprinter (gedurende de hele dag) als een door Castricum rijdende Kennemerlijn-IC (gedurende de spits). Invoering van PHS is heel goed mogelijk wanner de lijnvoering op de Kennemerlijn wordt aangepast. Dan is er geen tunnel nodig’’, aldus Van Ooijen.

Hoe gaat het verder?

Dit jaar wordt een uitvoeringsbesluit genomen en vanaf 2031 kan dan het zogenoemde ingroeimodel beginnen met zes intercity’s per uur. Richting 2036 kan het volledige PHS-programma ingevoerd worden: zes intercity’s vanaf Alkmaar en zes sprinters vanaf Uitgeest – elk uur. Donderdag 25 januari spreken de politieke partijen om 19.30 uur in het gemeentehuis over dit onderwerp. Dan worden ook de insprekers gehoord. (Archieffoto: Bos Media Services)