Dorpsraad Akersloot zoekt meedenkers

Akersloot – De Dorpsraad Akersloot is op zoek naar inwoners uit de kern die willen meedenken en adviseren over zaken die voor het dorp belangrijk zijn. Het kan gaan over: veiligheid, verkeer, voorzieningen en vooral over vragen van bewoners. De taken van de Dorpsraadleden zijn overzichtelijk en de tijdsbesteding ligt rond de vier uur per maand. Eens in de zes weken wordt vergaderd. De raad bestaat momenteel uit vijf leden. Van een aantal leden verstrijkt binnenkort de termijn en daarom wordt uitgekeken naar nieuwe leden.

Gerard Steeman, voorzitter van de Dorpsraad, aan het woord over de raad: „Belangrijk is het voor Akersloot in de weer te zijn, zodat de inwoners hier naar tevredenheid wonen. Het benutten van de wegen die er zijn om de wensen van de dorpsbewoners over actuele onderwerpen naar voren te brengen, is wat ertoe doet. Mensen stappen minder snel naar instanties, is mijn ervaring, maar benaderen de leden van de Dorpsraad regelmatig.”

De raad timmert aardig aan de weg en heeft bijvoorbeeld meegedacht over de reconstructie van de Geesterweg. “Door onze inspanningen is een verlichte zebra-oversteek ter hoogte van de Rembrandtschool gekomen. Ook zijn we betrokken bij de ontwikkeling van recreatiepark De Hoorne aan het Alkmaardermeer. Van belang is het dat daar een veilige zwemplaats komt, een strandje, toiletten die open zijn en misschien een horecagelegenheid. Het is een fantastische plek die het verdient om goed benut te gaan worden.”

De Dorpsraad werkt constructief samen met de gemeente. “Voor nieuwe dorpsraadleden is het gewenst om binding met het dorp te hebben. Ook is een open blik, een eigen visie, en meningen naar voren brengen, van betekenis,” besluit Gerard.  

                                                                                                                     Informatie en aanmelden

Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Gerard Steeman, telefoon: 06 53605019, mail: dorpsraad-akersloot@outlook.com. (Foto: Irene Zijlstra)