Doek valt voor het Castricumse amateurtoneel

Foto boven:
Toneelstuk van Pancratius begin jaren veertig met regisseur Cees Bodewes (staand vijfde van links). (Foto: Oud-Castricum)

Castricum – Ons dorp kent een rijke geschiedenis wat het amateurtoneel aangaat. Jarenlang werden er door verschillende verenigingen talloze stukken opgevoerd voor zowel volwassenen als kinderen. Door gebrek aan nieuwe leden en de invloed van corona kon de draad nauwelijks meer worden opgepakt. Alleen de leden van Forento gaan in het najaar met z’n allen nog twee voorstellingen neerzetten.

Door Hans Boot

Sinds 1939 wordt er in Castricum in verenigingsverband amateurtoneel gespeeld, zoals is beschreven in het 26e jaarboek van Oud-Castricum. In dat jaar werd op 30 juni de R.K. Gemengde Toneelvereniging St.-Pancratius ten doop gehouden. Een bekende regisseur uit de begintijd was meester Bodewes, hoofd van de Cuneraschool in Bakkum. In de loop der jaren traden er diverse leden voor het voetlicht van toneelfamilies als Noordover, De Beurs, Brakenhoff, Geerts, Zaal en niet te vergeten de familie Huiberts. De huidige voorzitter Jos Huiberts maakte daar ook deel van uit. Over de teloorgang van de vereniging zegt hij:

,,Al enige jaren hebben we te kampen met een kleinere spelersgroep. De gemiddelde leeftijd is nu 62 jaar. Nieuwe aanwas kwam af er en toe wel binnen, maar tegenwoordig bindt men zich liever niet meer aan een vereniging. Dat zien we overal om ons heen in het verenigingsleven. Een project meedraaien wordt prima gevonden, maar dan gaat men liever weer iets anders doen. Corona heeft ook invloed gehad op het voortbestaan van ‘Pankie’. Geen voorstellingen draaien en dus geen inkomsten. De vaste lasten van repetitieruimte en decoropslag gingen echter wel door. De gemeente is ons daarbij wel gedeeltelijk tegemoet gekomen, maar de kas is leeg en de subsidiekraan is al jaren dicht. We hebben ons publiek al die jaren prachtige voorstellingen voorgeschoteld, waarvan de speellijst is terug te zien op www.pancratiustoneel.nl. Met pijn in ons hart nemen we afscheid van onze trouwe aanhang en bedanken alle betrokkenen voor de geweldige jaren!’’

Sintstuk uit 1994 met van links naar rechts, staand: Chris de Groot, Arie Lute, Elly Trakzel en Henk Hoogerwerf. Zittend: Edith Molenkamp en Greet Borst. (Foto: Oud-Castricum)

Forento

Vanuit de Nederlandse Vereniging van Forensen werd op 12 maart 1963 de Castricumse toneelvereniging ‘Forento’ opgericht, een afkorting van FORENsen TOneelgroep. De eerste voorstelling werd een half jaar later gegeven en vanaf die tijd groeide de vereniging snel. Bekende namen uit de bloeiperiode waren Bruinsel, Glass, Groot, Maas, Molenkamp en Van Doesum. Zeer populair waren de ‘Sintstukken’ voor de jeugd die vanaf 1983 gezamenlijk met Pancratius werden opgevoerd.

Marie-Louise Middelhoff was als een van de trouwe leden heel wat jaren betrokken bij het wel en wee van Forento. Zij licht toe waarom ook daar de stekker eruit wordt getrokken: ,,Wij hebben na corona geen enthousiaste herstart meer kunnen maken. Iedere week repeteren is ook niet meer van deze tijd. Het vergt een avond per week en de laatste twee weken voor de voorstelling ben je er continue mee bezig. Met een druk gezin, werken, sporten en huishouding moeten er keuzes worden gemaakt. Het bestuur heeft de leden wel gevraagd of ze nog één keer willen schitteren. Dat gaat ook gebeuren met de opvoering van het humoristische familiestuk ‘De gelaarsde poes’ dat op 30 september en 1 oktober wordt gespeeld in theater Koningsduyn in Geesterhage.’’

Expressie

Begin jaren tachtig bleek dat er naast Pancratius en Forento ook nog bestaansrecht was voor een derde vereniging. Dat had de oprichting van ‘Expressie’ tot gevolg. Mensen van het eerste uur waren Irma Karssen, George Janssens, Jaap van der Linden en Hans Klinkspoor.

De laatste productie van Expressie. (Foto: aangeleverd)

Ook deze vereniging, die tot aan coronatijd vele uitvoeringen op de planken bracht, is zo goed als ter ziele volgens bestuurslid Saskia van Dongen: ,,In 2004 werd ik lid van Expressie en trouwde met John van Dongen die sinds 2003 de regisseur is. Onze laatste voorstelling was de grootse en succesvolle productie ‘Augustus: Oklahoma’ in mei 2019. Daarna werd er nog gestart met een nieuw stuk, maar toen de pandemie zich openbaarde kwamen de repetities stil te liggen. Een combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat de leden sindsdien niet meer bij elkaar zijn gekomen. Meerdere personen zegden hun lidmaatschap op. Daarbij kregen John en ik een zoontje en verhuisden naar Sint Pancras, wat de drempel voor een herstart verhoogde. Er zijn ondertussen enkele overwegingen geweest om opnieuw te beginnen, maar dat is er nooit van gekomen. Op dit moment is de vereniging nog niet officieel opgeheven. Vermoedelijk zal dit echter binnenkort gebeuren.’’

Met de opheffing van de drie verenigingen komt er definitief een einde aan ruim tachtig jaar amateurtoneel in Castricum. Het wachten is nog op een laatste open doekje voor Forento, maar dan zijn de rollen van alle plaatselijke toneelverenigingen echt volledig uitgespeeld.