Doe- en praatgroep voor jongeren 17+

Regio – Naar schatting telt Nederland zo’n 900.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Als een ouder een psychisch en/of een verslavingsprobleem heeft, dan worden jongeren thuis vaak met stresssituaties geconfronteerd. Daarom bieden Brijder en GGZ NHN voor deze jongeren van 17+ een doe- en praatgroep in Alkmaar aan.

Jongeren voelen vaak goed aan dat het niet goed gaat met hun ouder en reageren daar allemaal anders op. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op overbelasting en kunnen zij op den duur zelf problemen gaan ontwikkelen.

Werkwijze

Belangrijke ingrediënten van deze doe-praatgroepen zijn het bieden van onderlinge (h)erkenning, het wegnemen van irreële gedachten en het ontschuldigen van zowel jongere als ouder. Dit doen zij door inzicht te verschaffen in emoties die de jongeren kunnen hebben, handvatten mee te geven hoe zij met de thuissituatie om kunnen gaan, de weerbaarheid te versterken en kennis te vergroten in de problematiek van hun ouder(s). Daarnaast merken jongeren dat zij niet de enige zijn, kunnen zij hun verhaal kwijt en kennismaken met anderen met soortgelijke ervaringen.

Aanmelden

De groep start op 2 november en komt tot en met 21 december elke donderdag van 15.00 tot 17.00 uur bijeen. Aanmelden bij Petra Poland (p.poland@ggz-nhn.nl / 06 23116109) of Andrea Breebaart (andrea.breebaart@brijder.nl / 06 13067795). (Foto: Pixabay)