Dodenherdenking Uitgeest 2015: toespraken, muziek en poëzie

De Dodenherdenking in Uitgeest begint maandag 4 mei 2015 om 16.00 uur met een kranslegging door burgemeester Wendy Verkleij. Dat gebeurt bij het monument aan de spoorlijn, gelegen achter het Kooghuis aan de provinciale weg. Om 19.00 uur volgen die avond de plechtige herdenking in de Dorpskerk, de stille  tocht naar het gemeentehuis en de kranslegging.

De burgemeester en een gastspreker, de heer Cortissos, (van Herinneringscentrum Kamp Westerbork) houden in de kerk een toespraak. De muzikale omlijsting is daar in handen van mannenkoor Phonation uit Akersloot, onder leiding van dirigent Piet de Groot. Leerlingen van de groepen acht van de Uitgeester basisscholen dragen per school een gedicht voor.
Gastspreker was onderduiker
Gastspreker Salomon Cortissos (1939) zat het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog ondergedoken bij een gastgezin. Zijn moeder kwam om in Sobibor. In het proces tegen John Demjanjuk trad hij op als mede-aanklager. Hij is honorair consul van Tsjechië en bekleedt vele functies binnen de Portugees-Joodse gemeenschap.

De leerlingen van de Uitgeester basisscholen declameren in de kerk een eigen gedicht, geselecteerd als beste van hun school. Na afloop van de herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een expositie te bezichtigen. Daarin staan de gedichten en tekeningen centraal van de groepen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Tweede Wereldoorlog.

 

Stille tocht

Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan de Castricummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het gemeentehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de route van kerk naar plein – worden verzocht vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.

Tijdens de plechtigheid vanaf 19.45 uur bij het oorlogsmonument speelt de Uitgeester Harmonie stemmige muziek. Na de twee minuten stilte laat de Uitgeester Harmonie het Wilhelmus klinken. De heer N. Kranenburg declameert evenals de voorgaande vier jaren een speciaal gedicht. Daarna volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kransen en bloemen worden gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, leden van gemeenteraadsfracties en inwoners.

 

Foto:

Padvinders houden de wacht bij het oorlogsmonument bij een van de vorige dodenherdenkingen (foto: Scouting Uitgeest).