Docenten Lex en Jan met pensioen

Het schooljaar 2015-2016 is het laatste geweest voor de loopbaan van Lex Aelbers en Jan Roemer. Beiden docent Duits en respectievelijk 38 en 41 jaar werkzaam op het Bonhoeffercollege. Binnenkort hangen ze hun boekentas aan de wilgen en gaan ze genieten van hun pensioen. De reden dat ze al die jaren aan dezelfde school verbonden zijn gebleven is voor beiden dezelfde: de leuke leerlingen, de ontspannen en gemoedelijke sfeer op school en de buitengewone band met hun sectie. Ook hun herinneringen aan de schoolreizen naar Berlijn in de zeventiger en tachtiger jaren zijn hun dierbaar. Op internationaal gebied lag de focus de laatste twintig jaar ook op de succesvolle uitwisseling met een school uit Krefeld in Duitsland waar Nederlands onderwezen wordt. Die samenwerking blijft bestaan zodat Bonhoefferleerlingen uit de derde klas jaarlijks leeftijdgenoten van Gymnasium Horkesgath kunnen ontmoeten. De toekomst biedt de mannen veel vrijheid om te gaan en staan waar ze willen. Maar niet voordat ze op 2 juli een feestje hebben gevierd met oud-collega’s en –leerlingen. Twee weken later nemen ze officieel en feestelijk afscheid van hun huidige collega’s.