Dit zijn de sprekers morgen tijdens het eerste Initiatievencafé Castricum

Castricum – Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand wordt het Initiatievencafé Castricum georganiseerd. Inwoners, ondernemers en politici die een goed idee hebben of graag geïnspireerd willen raken, worden door initiatiefneemster en gastvrouw Mariska Tauber van harte uitgenodigd.

Tijdens het Initiatievencafé pitchen startende en gevorderde initiatiefnemers, hun idee en hulpvraag. De aanwezigen in de zaal kunnen luisteren, inspiratie opdoen, netwerken en/of initiatiefnemers helpen met hun ideeën. Het doel is ondernemers, initiatiefnemers, politici en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen om elkaar te leren kennen en in gesprek te gaan. Na afloop van de pitchen is er een (netwerk)borrel waar de bezoekers wellicht de fundering kunnen leggen voor een mooie samenwerking. Het initiatievencafé start aanstaande morgen om 17.00 uur in clubMariz Lounge. Het tonen van een geldig Coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats zijn verplicht.

De sprekers morgenmiddag zijn:

Lucas Winnips (Extinction Rebellion Castricum)

Extinction Rebellion is een groepering bestaande uit gewone mensen uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Namens Extinction Rebellion Castricum zal Lucas Winnips vertellen waarom ze vinden dat we in een klimaat- en ecologische noodtoestand zitten en wat we daaraan kunnen doen: massale geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid om de planeet te redden. Kijk op www.extinctionrebellion.nl voor meer informatie.

Jeroen van den Hoorn (Herenboeren Kennemerland)

Alles draait hier om Samen duurzaam voedsel produceren. Het doel is om te eten van eigen boerderij. Het Herenboerenconcept bevat tweehonderd huishoudens plus een professionele boer. Herenboeren Kennemerland is momenteel in oprichting, vandaar dat ze op zoek zijn naar medeboeren en grondeigenaren waarvan ze de grond eventueel kunnen pachten. Kijk op www.herenboeren.nl voor meer informatie.

Frank Drost (Klimaatburgemeester van Castricum)

Frank Drost gaat praten over de maatregelen die we kunnen nemen om klimaatverandering positief te beïnvloeden. Deze maatregelen vallen onder twee noemers. Ten eerste zogeheten mitigatie, die de oorzaken van klimaatverandering moet wegnemen. Bijvoorbeeld door het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, boskap te stoppen en nieuwe bossen aan te leggen. Ten tweede gaat het om adaptatie: aanpassing om de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan het ophogen van dijken en het verbeteren van regenwaterafvoer.

Kom langs in clubMariz lounge aan de Dorpsstraat 72 in Castricum. Houd ook de website www.initiatievencafecastricum.nl in de gaten!