Discussieavond CDA over vluchtelingen

Op 7 maart organiseren de gezamenlijke CDA-afdelingen van Buch; Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, een openbare discussieavond waarop gesproeken over vluchtelingen. Leden van de provinciale denktank nemen hieraan deel en ook Sebastiaan den Bak, CDA-kandidaatlid voor de Tweede Kamer en expert op het gebied van vluchtelingen is aanwezig. Iedereen is welkom om 20.00 uur in het Kruispunt te Akersloot op de Mozartlaan 1a.

Dorien Veldt, raadslid voor CDA Castricum: ,,Het vluchtelingenprobleem vormt een van de heetste onderwerpen voor de komende verkiezingen. Veel Nederlanders maken zich grote zorgen over de komst van steeds meer buitenlanders, en de PVV weet hier dankbaar gebruik van te maken. Andere partijen proberen de PVV de wind uit de zeilen te nemen door zich ook steeds kritischer op te stellen tegen alles wat met buitenlanders te maken heeft. Dat roept weer reacties op van andere Nederlanders die vinden dat we solidair moeten zijn met mensen die in nood verkeren, en daarom iedereen die ons land binnenkomt het recht moeten geven om asiel aan te vragen.”

Het CDA worstelt met deze problematiek omdat de partij enerzijds het ideaal van christelijke naastenliefde hoog in haar vaandel heeft staan, maar anderzijds begrijpt dat de Nederlandse samenleving niet onbeperkt door kan gaan met het opnemen van vluchtelingen. ,,Om een uitweg te vinden heeft het CDA Noord-Holland een denktank in het leven geroepen die voorstellen ontwikkelt voor het standpunt van de partij. Deze commissie is van mening dat het blijvend opnemen van grote aantallen asielzoekers in Nederland geen oplossing vormt voor de huidige  problemen. Beter is het om oorlogsvluchtelingen tijdelijk op te vangen in grote centra waar zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de terugkeer naar hun eigen land. Het loont niet om deze mensen te laten inburgeren omdat ze na een tot twee jaar toch weer terug moet keren naar hun thuisland.”

Met het geld dat nu besteed wordt aan de blijvende opvang van asielzoekers in Nederland zouden we een veelvoud aan oorlogsvluchtelingen kunnen helpen aan tijdelijke opvang. ,,Hieronder vallen ook de mensen die niet het geld hebben om illegaal naar Europa te reizen. Dit is een veel eerlijkere en christelijkere oplossing dan het uitgeven van al ons geld aan het relatief kleine deel van alle oorlogsvluchtelingen dat er in slaagt op eigen kracht Europa binnen te komen.”