Dijkversterking eiland De Woude was sluitstuk

Regio – In 2016 is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) begonnen met de versterking van de dijk rond het Alkmaardermeer. Nu, vijf jaar later en twintig kilometer verder, zijn de laatste werkzaamheden afgerond. Het sluitstuk was de dijk op eiland De Woude. Zowel het landelijk als het stedelijk gebied rond het Alkmaardermeer zijn nu beschermd volgens de gestelde veiligheidsnormen.

Een groot deel van de dijken rond het Alkmaardermeer voldeed niet meer aan de normen en moest aan de binnen- en/of buitenzijde versterkt worden. Op sommige locaties is de dijk ook tien centimeter opgehoogd. Rob Veenman, portefeuillehouder Waterveiligheid, is tevreden over de dijkversterking: ,,Het Alkmaardermeer is groot en het kan er behoorlijk spoken. Ik ben blij dat de dijken rondom dit meer nu weer op orde zijn en het achterland voor de komende dertig jaar beschermd is.”

Complex

Het dijkversterkingsproject Alkmaardermeer kende een landelijk en een stedelijk deel. Het landelijke deel betrof de gebieden Akersloot en Klein Dorregeest. De oevers van drie jachthavens zijn aangepakt en het landelijke deel van de dijk bij De Woude en Stierop is verbeterd. Het stedelijke deel van het Alkmaardermeer was complexer en de werkzaamheden raakten de achtertuinen van bewoners in de gebieden Sluisbuurt, Zwaansmeer, Lagendijk (Uitgeest) en De Woude (Castricum).

Laatste fase

Het dijkversterkingsproject is vorige week afgerond op eiland De Woude. Aan de wens van de gemeente om het karakteristieke beeld te behouden werd voldaan. Helaas is er tijdens deze laatste fase van het project overlast en hinder voor bewoners geweest. De fundering van de nieuwe bestrating bleek te licht, waardoor hobbels tot verkeersproblemen leidden. Rijplaten als tijdelijke oplossing waren niet ideaal, maar zorgden voor wel voor verkeersveiligheid. Het probleem werd vervolgens verholpen met een nieuwe fundering en bestrating. Daarmee werd het project afgesloten en is het gebied rondom het Alkmaardermeer weer beschermd. (Foto: HHNK)