Dijkgraaf Luc Kohsiek herbenoemd : ,,Water is van ons allemaal’’

Regio – Koning Willem-Alexander heeft Luc Kohsiek herbenoemd als dijkgraaf voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vorige week woensdag werd hij door Commissaris van de Koning Arthur van Dijk beëdigd. De dijkgraaf begint zijn derde ambtstermijn op 1 januari 2021.

In november van dit jaar heeft het College van Hoofdingelanden (CHI), het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, unaniem besloten Kohsiek aan te bevelen voor herbenoeming voor een derde ambtstermijn. De dijkgraaf heeft het vertrouwen van het voltallige bestuur. Hij wordt gewaardeerd om zijn kennis, betrokkenheid en uitgebreide netwerk. Kohsiek is sinds 2009 dijkgraaf bij het hoogheemraadschap.

Waterbewust

Kohsiek: ,,Ik voel mij gesteund door het voltallig bestuur van dit hoogheemraadschap. Water is van ons allemaal. Iedere inwoner heeft ermee te maken. Of het nu waterveiligheid of een zorg om voldoende schoon en zoet water betreft. Mijn doel voor de komende periode is om alle Noord-Hollanders nog waterbewuster te maken.’’ Na de aanbeveling van het CHI hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland deze met hun beschouwingen vervolgens naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. De minister heeft de herbenoeming voorgelegd aan de koning. Daarop volgde de beëdiging voor een nieuwe ambtsperiode.

Loopbaan

Luc Kohsiek (1953), van huis uit fysisch geograaf, heeft zijn sporen in de watersector ruim verdiend. Hij startte zijn loopbaan als onderzoeker bij het Waterloopkundig Laboratorium en de Universiteit van Utrecht. Daarna was hij werkzaam in diverse managementfuncties bij Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van 2002 tot 2009 was hij plaatsvervangend Directeur Generaal bij Rijkswaterstaat. In 2009 volgde hij ex-staatssecretaris Monique de Vries op als dijkgraaf bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. (Foto: HHNK)