Digitale registratieplicht funest voor kringloopwinkels

Castricum – Ter bestrijding van heling en witwassen is een wetswijziging in de maak waardoor opkopers en handelaren als kringloopwinkels verplicht worden om een Digitaal Opkopers Register (DOR) in te richten voor goederen als fietsen, sieraden en elektrische apparatuur. Daarnaast zouden klanten zich moeten legitimeren. Voor de Castricumse kringloopwinkels zijn deze voorstellen onuitvoerbaar.

Door Hans Boot

Over het voorstel voor een wetswijziging, dat is ingediend om het digitale register in te voeren, zijn door leden van de Tweede Kamer vragen gesteld aan de ministers Weerwind (Rechtsbescherming) en Adriaanse (Economische Zaken). Het idee achter het aanscherpen van de wet is dat wordt voorkomen dat gestolen goederen door onder andere kringloopwinkels worden verkocht. Ook zou deze maatregel het witwassen van geld bemoeilijken. De wijziging zou tot gevolg hebben dat elke schenker zich moet legitimeren.

‘Doodsteek voor Muttathara’

Vrijwilligerscoördinator Nico Dekker van kringloopwinkel Muttathara op de Castricummer Werf zegt: ,,Het bijhouden van een dergelijk register voor handelaren als goud- en zilversmeden is perfect, wat ook geldt voor de legitimatieplicht. Voor een wijkagent of een boa is dat te handhaven, maar voor een kringloopwinkel niet. De meeste mensen zetten hun goederen die ze schenken buiten neer of op tafels en lopen of rijden dan meteen weer weg.’’

Bestuurslid Herman Bouwens vult aan: ,,Als er spullen bij de stort worden gebracht, dan wordt dat toch ook niet geregistreerd? Ik denk dat de overheid geen flauw benul heeft van wat het gevolg is van dit verhaal. Wij werken alleen met vrijwilligers die geen cent ontvangen en waarvan het aantal afneemt. Als deze voorstellen worden doorgezet betekent dat de doodsteek voor Muttathara.’’

Dekker: ,,Wij zijn niet eens bevoegd om naar een legitimatie te vragen en ik doe daar ook beslist niet aan mee. Het kan nog wel eens voorkomen dat, als wij een bepaalde schenking als een dure laptop niet vertrouwen, via ‘stop heling’ op internet wordt nagegaan of het apparaat gesignaleerd staat.’’

Noppes: ‘enorme impact’

Met het oog op de komst van kringloopwinkel Noppes aan de Dorpsstraat is bedrijfsleider Roland Heijnen gevraagd op het wetsvoorstel te reageren. Hij antwoordde: ,,Ook voor ons is dit niet te doen. Wij krijgen zoveel producten aangeboden dat dit een enorme impact zal hebben op de personele capaciteit van de winkel. Sieraden bijvoorbeeld kunnen in plastic zakken of dozen met spullen zitten die we dan altijd ter plekke zouden moeten nakijken. Bovendien wordt het inleveren beperkt, omdat de schenker zich voortaan moet legitimeren als de wijziging er doorheen komt. Dat zal lang niet iedereen waarderen, dus veel spullen zullen dan misschien worden weggegooid. En de angst dat dieven gestolen goederen aan kringloopwinkels aanbieden is volkomen onterecht, omdat alles bij ons gratis moet worden ingeleverd.’’

Bovengenoemde standpunten worden gedeeld door de Branchevereniging BKN, die met het ministerie in gesprek is over aanpassing van de wet en gemeenten oproept nu al in de geest van deze aanpassing te handelen en geen onmogelijke eisen te stellen aan kringloopwinkels.

Opening

Voor wat betreft de vestiging van Noppes in de voormalige winkel van Huitenga, merkte Heijnen op: ,,De definitieve datum staat nog niet vast. Om de inwoners van Castricum en omgeving zo snel mogelijk de kans te geven kennis met ons te maken, gaan we mogelijk in twee fasen open. Later volgt dan nog een formele grand-opening.’’

Op de foto:
Herman Bouwes en Nico Dekker naast vrijwilligster Carla Dekker in het magazijn van Muttathara. (Foto: Hans Boot)