Diamant voor Leo en Ria van den Berg

Foto boven:
Leo en Ria van den Berg zijn na 60 jaar nog steeds onafscheidelijk. (Foto: Henk de Reus)

Castricum – Het gezegde ‘van een huwelijk komt een huwelijk’ was in het geval van Leo en Ria van den Berg letterlijk van toepassing. De bruiloft van Leo’s broer was ook de dag dat Leo en Ria voor het eerst samen uitgingen. Het is nooit meer uitgegaan en inmiddels hebben ze er zestig huwelijksjaren opzitten.

Leo (84) komt uit een gezin van elf kinderen. In Noordwijk zag hij op 26-09-1938 het levenslicht. Z’n vader was slager, een beroep dat hij later zelf ook zou uitoefenen. Ria (Beuk) werd op 17-05-1941 in Leiden geboren. Zij heeft één zus. Haar vader was kruidenier.

Ria ontdekte al op jonge leeftijd dat ze erg muzikaal was. Ze beheerste de blokfluit, de mandoline en de piano. Vanaf haar veertiende begeleidde ze op het orgel het zangkoor in de kerk. Rob, een broer van Leo, zong in dit koor. Hij zou snel gaan trouwen en vond dat Leo maar met een meisje op zijn bruiloft moest komen. Hij had er wel een op het oog: Ria. Maar ja, hoe pak je zoiets met beleid aan?

Zangkoor

Ria weet het nog: ,,Toen hij na een avondje koorzang samen met mij de kerk uitliep zei hij dat hij over een paar maanden zou gaan trouwen, dat hij nog een meisje voor zijn broer Leo zocht en dat het zomaar zou kunnen dat deze bij mij langs kwam.’’ Hoewel Ria niet eens wist wie Leo was, laat staan hoe hij eruit zag, reageerde ze niet direct afwijzend. Ria: ,,Ik dacht ík zie het wel.’’ ,,Zo’’, dacht Rob, ,,dit is alvast in de week gezet.’’ Hij zette stap twee en lichtte zijn broer Leo in. Deze besloot de stoute schoenen aan te trekken en zocht Ria thuis op. Het leidde ertoe dat ze afspraken om samen naar het Keukenhof te gaan. De wandeling tussen de geurende tulpen bleek een gunstige uitwerking op de romantiek te hebben. Ria: ,,Ik vond dat Leo in z’n doen en laten veel van m’n vader had. Dit gaf mij meteen een vertrouwd gevoel.’’ Leo merkte direct dat er een klik was en viel vooral op de spontaniteit van Ria. In één ding verschilden ze 360 graden: Ria was erg muzikaal en Leo super amuzikaal. Dit heeft hen echter niet in de weg gestaan.

Trouwen

Na twee jaar verkering besloten Ria en Leo te gaan trouwen. Het vinden van een huis was niet ingewikkeld want Leo runde met vijf broers een slagerij en bollenbedrijf dat regelmatig bedrijfspanden opkocht waar boven gewoond mocht worden. De winkel werd verhuurd. Ze trouwden op 12 december 1962 voor de wet en op 7 mei 1963 voor de kerk. Dit laatste was hun ‘echte’ trouwdag. ,,Het was een prachtige dag’’, herinnert Ria zich. ,,Het was een kerkdienst met drie voorgangers en er was een knapenkoor. Ook ons eigen zangkoor deed mee aan de dienst.’’

Leo en Ria van den Berg op hun ‘echte’ trouwdag (7 mei 1963). (Foto: aangeleverd)

Ria werkte tot haar trouwen samen met haar zus in de winkel van haar ouders. Er viel wel een gat toen ze na het huwelijk in het bedrijf van Leo en z’n broers ging werken. Ria: ,,Ik had het gevoel dat ik m’n ouders en zus in de steek had gelaten.’’

Gezin

Ria en Leo kregen drie kinderen en hebben inmiddels zeven kleinkinderen. Na twee jaar verhuisde het stel naar Julianadorp. Hier zetten zij het bollenbedrijf voort. Na twintig jaar, nu 37 jaar geleden, verhuisden zij naar hun huidige woning aan de Leeuwerik. Leo zat de laatste twintig jaar met zijn zoon Jos in de bloemenexport. Op z’n zestigste stopte hij met werken.

Gezondheid en hobby’s

Leo en Ria verkeren in goede gezondheid. Leo tennist nog steeds en samen fietsen ze veel. Ze zetten de fietsen vaak op de auto, zoeken een leuke bestemming uit en verblijven hier een paar dagen. Ria begeleidt met haar orgelspel diensten in De Santmark. Ze zingt ook in het Castricumse koor Cantare. Ze weet erg goed met de computer om te gaan. Google is haar grootste vriend. Hier zoekt ze veel naar achtergrondinformatie en ze is een vraagbaak voor haar buren. Samen mogen ze graag pesten, niet elkaar – maar het kaartspelletje.

Geheim

Gevraagd naar het geheim van hun lange relatie zijn ze het gauw met elkaar eens: spreek naar elkaar uit hoe je je voelt, geef elkaar de ruimte en accepteer elkaars verschillen. Het echte diamanten huwelijksfeest wordt pas op 7 mei volgend jaar gevierd. Het stel gaat dan samen met de kinderen en kleinkinderen een paar dagen naar een vakantiepark. Vorige week woensdag kwam burgemeester Toon Mans om het bruidspaar namens de gemeente te feliciteren.