Depot Strandvonderij Castricum in Limmen

Limmen – De strandvondstencollectie van oud-jutter en later hulpstrandvonder Thijs Bakker is een poosje geleden teruggebracht naar Dirk Bakker. Hij is de zoon van Thijs en de huidige hulpstrandvonder van het strand van Castricum. Op de bovenverdieping van de loods aan de Maatlat 19 te Limmen heeft Dirk een nieuwe opstelling gemaakt van deze strandvondstencollectie. Daarbij zijn ook nieuwe strandvondsten en bij de gemeente passende attributen en strandvondsten uit het Strandvondstenmuseum.

Menno Twisk van het Strandvondstenmuseum werkt aan een initiatief om een stichting in het leven te roepen. Deze stichting moet de cultuurhistorische, educatieve- en zorggerelateerde missie van de vroegere sociaal-culturele onderneming op de Zanderij voortzetten. Een groot deel van de museumcollectie heeft een mooie nieuwe bestemming gekregen. Over een nieuwe bestemming voor de Bakkumse Schelpenkar vindt nog overleg plaats. Twisk verwacht daar binnen enkele weken over te kunnen berichten. De historische tuinbouwwerktuigen zijn voornamelijk overgenomen door een collega-agrariër in het dorp, die er waarschijnlijk een eigen museumpje mee gaat maken.

Nieuwe bestemmingen

De historische kamer en vitrine met kruiwagenmodelletjes zijn geschonken aan de Viva Zorggroep. Dit ten behoeve van de reminiscentie ruimten in de Santmark en Huis ter Wijck. De typisch bij Castricum horende karretjes zijn inclusief vitrine geschonken aan de Werkgroep Oud Castricum. Over een herbestemming voor een deel van het smalspoor en de historische houtzagerijlorrie met het erfgoedpark De Hoop in Uitgeest vindt nog overleg plaats. De strandvondsten van de strandslagen ten noorden van Castricum hebben een bestemming gevonden in het kunst- en juttersmuseum van de samenwerkingspartner te Callantsoog.

Op locatie

Via de Stichting zouden er straks lezingen, presentaties, demonstraties en gastlessen op locatie met het ‘reizende’ Strandvondstenmuseum verzorgd kunnen worden. Dat kan ook door of bij de samenwerkingspartners. De meeste thema’s en onderwerpen zijn streekhistorisch van aard. Ze hebben vaak een relatie met bijzondere gebeurtenissen (oorlogen) en of oude en of vergeten beroepen. Het depot in Limmen is op afspraak te bezichtigen voor groepen van circa tien personen. Op www.strandvondstenmuseum.nl is hierover meer informatie te vinden. (Foto: aangeleverd)