Denk mee over een aardgasvrij Castricum

Castricum – De gemeente gaat op 17 juni met de inwoners in gesprek over een aardgasvrij Castricum. Momenteel onderzoekt men welke alternatieven er zijn en in welke volgorde de wijken in Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude van het aardgas af gaan. Door middel van een digitale inwonersavond wil men de inwoners informeren wat hier allemaal bij komt kijken.

Hoe kunnen we woningen in de toekomst verwarmen? De Nederlandse aardgaskraan gaat dicht, ook in Castricum zal het aardgas op termijn verdwijnen. Welke alternatieven zijn er dan voor de woningen en in welke stappen gaat dit gebeuren? En wat betekent dit voor de bewoners? Alles gaat stap voor stap veranderen en iedereen zal dat gaan merken.

Tijdens de bewonersavond leggen de initiatiefnemers uit waar inwoners mee te maken zullen krijgen. Ze peilen tevens de mening van de inwoners hierover. Deze inwonersavond vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur. Via www.ikdenkmeeovercastricum.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden onder het kopje ‘Aardgasvrije Wijken’. Men ontvangt dan de inloggegevens voor de digitale bijeenkomst. Ter voorbereiding kunnen de deelnemers alvast een vragenlijst invullen. De resultaten daarvan worden tijdens de bewonersavond teruggekoppeld. (Foto: Pixabay)