Deelnemers Burgernet onder landelijk gemiddelde

In de gemeente Castricum doen op dit moment 3.000 inwoners mee aan Burgernet. Dat komt overeen met 8,9% van het totaal aantal inwoners in de gemeente. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde. Dat ligt namelijk rond de 10%.
Tot nu toe zijn er twintig Burgernetacties in 2016 geweest. Deelnemers hebben een spraakbericht of sms bericht ontvangen. In 80% van de gevallen heeft Burgernet zowel direct als indirect een succes opgeleverd. Hoe meer mensen mee doen aan Burgernet, hoe groter de kans is dat Burgernetacties slagen. Aanmelden kan via www.burgernet.nl/aanmelden
In de gemeente Castricum zijn verschillende buurtpreventiegroepen actief om de veiligheid in een buurt te verbeteren. De aanwezigheid en bekendheid van deze groepen verhoogt de veiligheid. De leden van zo’n groep zijn alert op hun omgeving en communiceren onderling via Whatsapp. Wordt een verdachte situatie opgemerkt dan wordt de informatie via 112 doorgegeven aan de politie.
Burgernet kan de WhatsApp groepen snel van informatie voorzien als de deelnemers van de groepen ook deelnemer aan Burgernet zijn en/of de Burgernet App installeren. Dan krijgt je direct de berichten die de politiemeldkamer als Burgernetbericht verzendt. Tijdens de looptijd van een Burgernetactie kunnen deelnemers aan Burgernet via het gratis nummer 0800-0011 hun informatie aan de meldkamer doorgeven. Deelnemers van de WhatsApp groepen worden dus aangemoedigd om zich aan te melden als deelnemer aan Burgernet via http://www.burgernet.nl/aanmelden.