De zoektocht naar een warme en groene PKN-dorpskerk

Castricum – Het is niet vanzelfsprekend dat een dorpskerk een onderdeel is van een dorp. In het boek ‘Sluis op de grens’ beschrijft Castricummer Henk A. Leenstra de zoektocht van mensen op sandalen naar een warme en groene PKN-dorpskerk. Het verhaal speelt zich af in het fictieve dorp Zandberg, waar leden van de kerk activiteiten bespreken die nodig zijn om dat doel te bereiken. Ze baseren zich daarbij op uitspraken van de landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN).

De PKN geeft de aftrap tot actie door te vermelden dat Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond en hen de opdracht gaf: ,,Neem geen overtollige ballast mee, geen geld geen twee hemden. Wel sandalen voor onderweg.’’ Aan de hand van de uitspraken van denkers ontdekken de kerkleden wat ‘sandalen’ zijn; een basis voor hedendaagse mensen als ze onbevangen en in stilte het goede willen doen. Ze zoeken naar kerkplekken waar zij ‘sandalen’ kunnen gebruiken en ervaren dat ‘werk in de kerk’ kan plaatsvinden in een warme en groene dorpskerk, zonder grens tussen kerk en samenleving. Door kerkplekken te ontwikkelen waarin mensen met verschillende levensstijlen kunnen samenwerken, kan de sluis geopend worden. Henk A. Leenstra schreef het verhaal naar aanleiding van de visie die PKN heeft ontwikkeld over de gewenste aard van de kerk in 2025. Het boek ‘Sluis op de grens’ van Henk A. Leenstra is inmiddels te bestellen. ISBN: 9789460083419. (Foto: aangeleverd)