De Woude, een eiland vol verhalen

De Woude – Komend voorjaar verschijnt een rijk geïllustreerde boek over het eiland De Woude. Een uniek eiland in Noord-Holland met een dorpje en buurtschap waar de tijd stil lijkt te staan. In het boek, geschreven door Dick Beets en Cora Ney-Bruin, leest u over de strijd tegen het water, de overstromingen, het agrarisch leven, de middenstanders die nu verdwenen zijn, de schoolstrijd, een schuilkerk en de geschiedenis van het huidige kleine kerkje.

Ook over de vele branden en de brandweer komen aan bod, de oorlogen, de verzetsstrijders en onderduikers die in de Tweede Wereldoorlog een veilige plek vonden op het eiland. De herberg, sport, vermaak en de opkomst van de recreatie. In het verleden hebben bijna alle bewoners een nauwe of verre familieband met elkaar. De boeren zijn, op één na, verdwenen. Veel stolpen zijn gebleven. Interviews met bewoners die al generaties lang op het eiland wonen én nieuwkomers geven een idee hoe het eiland is veranderd en wat hetzelfde is gebleven.

Alleen met een boot of de pont kunt u op het eiland met het dorp De Woude en buurtschap Stierop komen om zelf, na het lezen van dit boek, de geschiedenis van deze unieke plek te ontdekken. U kunt het boek nu al bestellen. Schrijft u zich in en betaalt u vóór 1 december, dan kost het boek 25 euro (+ eventuele verzendkosten 5 euro). Na die datum betaalt u 30 euro. Mail uw naam en adres naar: boek@dewoude.net en maak het bedrag over op NL88ABNA 0980111129 t.n.v. Stichting Eiland De Woude o.v.v. boek De Woude. (Foto: aangeleverd)