De week van het gebed voor eenheid

Castricum – De oecumenische viering komende zondag om 10.00 uur in de dorpskerk aan het Kerkpad 1 staat in het teken van de week van het gebed voor eenheid. Voorganger is ds. R. J. Blaauw uit Heiloo. Deze week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Zo ontstaat betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. Het thema voor de aanstaande week van gebed voor eenheid is: Heb God lief en je naaste als jezelf. Deze tekst is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Het materiaal voor de viering is dit jaar aangeleverd door de christenen uit Burkina Faso. (Foto: Bos Media Services)