De Toverlantaarn: een blik op de literatuur van de 19e eeuw

Castricum – Op dinsdag 20 september nemen Suzanne Voets (foto) en Simon Mulder je mee in hun onderzoek naar de literatuur van de 19e eeuw. In de bibliotheek in Castricum leiden ze je aan de hand van hun eigen boeken en hun favoriete gedichten en verhalen uit die periode langs het veranderende landschap van Nederland. Technologische vooruitgang, de discussie over wat de Nederlander definieert, het verdwijnen van godsdienstigheid en de zoektocht naar nieuwe zingeving, de generatiestrijd en de vraag of maatschappelijk engagement thuishoort in de kunst.

Dit alles met de licht ironische blik van Nicolaas Beets, de schrijver van Camera Obscura. Hij was voor Suzanne Voets de inspiratie voor haar debuut De Toverlantaarn. Suzanne projecteert het beeld van de eerste helft van de 19e eeuw, met onder andere bulderverzen van J.F. Helmers, Hatemail aan Willem Bilderdijk en spotternij van Beets. Simon Mulder belicht onder andere de tragisch jonggestorven Jacques Perk, de hilarische afrekening van Willem Kloos en Albert Verwey met de vorige generatie en de zinnelijke liefdesgedichten van Herman Gorter.

Suzanne Voets

Suzanne Voets studeert Nederlands in Nijmegen en won de profielwerkstukwedstrijd Nederlands 2020 en het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2021. Ze schreef de op Beets’ Camera Obscura geïnspireerde verhalenbundel De Toverlantaarn en werd daarmee de jongste debutant ooit bij De Arbeiderspers.

Het boek ‘De Toverlantaarn’ van Suzanne Voets. (Foto: aangeleverd)

Simon Mulder

Simon Mulder is docent klassieke talen, dichter, voordrachtskunstenaar en bloemlezer bij uitgeverij HetMoet. Hij is ook redacteur bij de literaire tijdschriften Arabesken en Armada. Daarnaast is hij artistiek leider van collectief Het Feest der Poëzie, waarmee hij literair-muzikale voorstellingen organiseert.

Aanmelden

Geïnteresseerd? De lezing start om 19.30 uur in de bibliotheek aan de Geesterduinweg 1. De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor leden van de bibliotheek en leeskringleden. Niet-leden betalen 7,50 euro (inclusief koffie of thee). Via www.bknw.nl/agenda kunnen belangstellenden zich aanmelden voor het bijwonen van de lezing. (Foto: Anke van der Meer)