De toekomst van sport in Castricum

Castricum – Wilt u samen met andere sportverenigingen, ondernemers in de sport en maatschappelijke instellingen meepraten over de toekomst van sport in Castricum? Kom dan op maandag 22 mei naar de bijeenkomst over het vernieuwen van het Sportakkoord Castricum, georganiseerd door de stuurgroep van het sportakkoord.

De aanleiding van het vernieuwen van het Lokaal Sportakkoord is het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord waar het Sportakkoord II ook onder valt. Het Sportakkoord Castricum moet aansluiten bij het Sportakkoord II dat op landelijk niveau is gesloten. Van 19.30 tot 21.30 uur praten de aanwezigen hierover in de kantine van voetbalvereniging Vitesse ’22 aan de Puikman 2. Voor het nieuwe Sportakkoord stelt het Rijk weer een jaarlijks budget beschikbaar als bijdrage voor de uitvoering van de plannen.

Waarom een vernieuwd Sportakkoord Castricum?

De zes inhoudelijke thema’s op landelijk niveau van het sportakkoord zijn vrijwel onveranderd: Inclusie en diversiteit, Sociaal veilige sport, Vitale sportaanbieders, Vaardig in bewegen, Ruimte voor sport en bewegen en Maatschappelijke waarde van topsport. Er zijn echter drie nieuwe ambities voor het akkoord gesloten op landelijk niveau:

  1. Versterken fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten worden verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport.
  2. Vergroten bereik. Daarmee bedoelen ze dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven.
  3. Benutten maatschappelijke waarde/betekenis van sport. Betekenis gaat over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid.

Als u graag meedenkt over de sport en beweegmogelijkheden binnen de gemeente of zelfs al een plan heeft waar geld voor nodig is? Neem dan deel aan deze bijeenkomst. U moet zich wel even aanmelden voor de bijeenkomst. Dit kan door te bellen (088 2037340) of mailen (kennemerland@teamsportservice.nl). (Foto: aangeleverd)