De natuur rond Castricum en Uitgeest

Castricum en Uitgeest zijn rijk aan natuurgebieden. Het Noordhollands Duinreservaat heeft de status van Natura-2000, de rijke weidevogelgebieden van Landschap Noord-Holland liggen rond het Alkmaarder- en in het Uitgeestermeer en in de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder liggen de veenweiden die agrarisch in gebruik zijn. In een tweetal presentaties wordt dit landschappelijke palet op dinsdag 2 oktober door de Stichting Alkmaardermeeromgeving belicht tijdens een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst.

Niels Hogeweg, medewerker van het PWN, zal een inleiding houden over het beheer van het Noordhollands Duinreservaat. Daarbij zal hij ook ingaan op de aanleg van natuur in de Castricumse Zanderij en de bekritiseerde (naald)bomenkap. Na de pauze zal Johan Stuart een inleiding houden over de kwaliteiten van de vele beheersgebieden van Landschap Noord-Holand, zoals het Zeerijdtsdijkje en de Hempolder.

De bijeenkomst vindt plaats in hotel-restaurant Fase Fier (vroeger Hotel Borst), Van Oldenbarneveldweg 25 in Bakkum. De zaal is vanaf 19.30 uur open en het programma begint om 20.00 uur. De toegang is gratis en er wordt voor een kopje koffie gezorgd. Ook kan de informatiebundel ‘Gekende Landschappen’ worden ingezien en eventueel worden gekocht. In de bundel worden de verschillende landschapstypen, de vele gebruiksfuncties en gewenste en ongewenste ontwikkelingen geschetst. Foto: Dit zuidwestelijk deel van de Zanderij wordt omgezet in natuur (foto: aangeleverd)