De metamorfoses van het station

Foto boven:
Het eerste station in 1909. Foto: Oud-Castricum

Castricum – Het treinstation in Castricum kent een rijke historie. Of een arme? Wie zal het zeggen. Feit is dat we aan de vooravond staan van een vijfde oplevering van een bouw of verbouw op deze plek. De vraag is of het daarmee klaar is.

Door Hans Boot

Castricum beschikt sinds 1866 over een station. De eerste tijd stond het in niemandsland, want pas op 1 mei 1867 vond de eerste treinrit tussen Alkmaar en Haarlem plaats. Rond 1900 stopten er slechts twintig treinen per dag, maar daarna werd het spoorwegverkeer drukker en was er behoefte aan uitbreiding van het gebouw. Die werd in 1912 gerealiseerd door een vleugel aan de noordzijde aan te bouwen. Ook kwamen er wachtkamers bij.

Forensendorp

Na de elektrificatie van het spoor in 1931, waren er ook in Castricum diverse aanpassingen nodig en veranderde de indeling van het stationsgebouw. Er werd een middenperron aangelegd en vanaf het stationspleintje werd een tunnel gebouwd om dit perron te bereiken. Het perron kreeg ook een overkapping. Castricum werd in de jaren 60 van de vorige eeuw een echt forensendorp en dat leidde ertoe dat ook het nostalgische gebouw aan de stationsweg helaas niet ontkwam aan de slopershamer. Kennelijk had het geen recht op de status van monument.

Station met links het carillon in 1975. (Foto: Oud-Castricum)

In 1969 werd het vervangen door een nieuw station dat zo’n vijftig jaar dienst heeft gedaan. Voor het gebouw stond aanvankelijk een carillon dat het gemeentebestuur in november van dat jaar namens de gemeenschap van Castricum aan de Nederlandse Spoorwegen aanbood. Het sneuvelde tijdens een latere verbouwing en werd opgeslagen in een gemeentelijk depot.

Toegankelijkheid

In verband met de aanleg van parkeerterreinen aan de westzijde van het station werd de bestaande tunnel eind jaren ‘80 doorgetrokken, zodat het perron ook vanaf die kant bereikbaar werd. ProRail en de gemeente constateerden in 2018 dat station Castricum wederom aan vernieuwing toe was en sloten daarvoor een projectovereenkomst. Er werd een rigoureus plan opgesteld, waarvan de uitvoering werd gegund aan aannemer K. Dekker Bouw & Infra uit Warmenhuizen, die daarmee in mei 2019 startte.

De huidige entree van het station. (Foto: Hans Boot)

De werkzaamheden hielden onder andere het verbeteren van de toegankelijkheid in door het aanbrengen van bredere trappen en drie transparante liften. De bloemenshop werd verplaatst naar het Fietspoint en de kiosk voor etenswaren etc. kreeg een onderkomen op het perron, dat tevens werd voorzien van nieuw meubilair en een andere wachtruimte. Het carillon is inmiddels weer teruggeplaatst, maar nog niet in werking gesteld.

Beverwijkerstraatweg

Volgens planning zou het project eind 2020 worden opgeleverd, maar onder meer als gevolg van de coronacrisis wordt de opening niet voor 1 mei van dit jaar verwacht. Dan heeft Castricum 154 jaar na de eerste treinrit een station dat voldoet aan de eisen des tijds. Het aangrenzende knelpunt rond de Beverwijkerstraatweg is daarmee echter nog steeds niet opgelost. Komend voorjaar gaat de gemeenteraad in al zijn wijsheid besluiten welke variant daarvoor het beste soelaas biedt. Dat zou een tunnel kunnen zijn of een andere ontsluitingsmogelijkheid in de directe omgeving. In ieder geval komen de varianten, waarbij het station zou worden verplaatst of de grond inging, nooit meer terug! (Bron historie: Jaarboeken Oud-Castricum)