De Eksterfluisteraar

Ware en onware praatjes over een intelligente vogel. Natuurfotograaf Philip Friskorn neemt geïnteresseerden op donderdag 16 mei mee in de leefwereld van de ekster. Hij bekijkt kraai-achtigen en met name eksters al meer dan zestig jaar. De aanleiding om een beeldverhaal samen te stellen wordt duidelijk in de loop van de lezing. Philip begint met een korte inleiding over de in Nederland levende kraai-achtigen gevolgd door een beeldverhaal over de ekster, de nestbouw, de jongen, het verstopgedrag, het volwassen worden en nog veel meer. Na de pauze volgen twee verhalen van het leven met ekster Boris en ekster Juno. Beleef het mee in ‘De Eksterfluisteraar’.

Door veel mensen wordt de groep vogels behorende tot de kraai-achtigen met een zekere minachting bekeken. In Nederland leven zes vogels die tot deze familie behoren: de raaf, de roek, de zwarte kraai, de bonte kraai (tegenwoordig een zeldzame wintergast), de kauw, de vlaamse gaai en de ekster. Vooroordelen als eksters roeien zangvogeltjes uit of zelfs roeken bijten lammetjes dood en zwarte kraaien brengen dood en verderf berusten uitsluitend op onwetendheid, vooroordelen en bakerpraatjes. Als je de groep vogels werkelijk bestudeert en je verdiept in de vele wetenschappelijke onderzoeken naar het gedrag van deze vogels zullen alle vooroordelen snel verdwijnen. Kraai-achtigen zijn zeer intelligent, zijn de mens veelal te slim af, ze kunnen tellen, zichzelf herkennen en zelfs personen herkennen.

Meer weten? Iedereen is welkom op donderdag 16 mei. De presentatie start om 10.00 uur in de zaal van Geesterhage, Geesterduinweg 3. De toegang is € 5,-. Aanmelden kan via de activiteitenagenda op www.bibliotheekkennemerwaard.nl of bij de klantenservice in de bibliotheek. Betalen met pin. (Foto: aangeleverd)