D66 pleit voor verhoging toeristenbelasting

Castricum – Als het aan D66 ligt, gaat de toeristenbelasting omhoog. Daarvoor pleitte de partij tijdens de Algemene Beschouwingen vorige week. ‘In vergelijking met andere toeristische kustgemeenten, zoals Bergen en Zandvoort, hanteert Castricum een zeer laag tarief’.

Een motie van D66 werd ingediend om het college te bewegen meer uit de toeristenbelasting te halen en daar de genoemde aspecten bij te betrekken. ‘Om de vele ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid en het sociaal domein daadwerkelijk te kunnen realiseren, is een gezonde financiële basis nodig. De fractie van D66 vindt het tegen die achtergrond niet goed te begrijpen dat aan de opbrengstenkant van het begrotingsbeeld niet het onderste uit de kan gehaald wordt’. Donderdag 10 november wordt er gestemd over de motie. Volgens de partij heeft een verhoging geen invloed op het toerisme in de gemeente. ‘Uit onderzoek blijkt dat er geen toerist wegblijft vanwege het belastingtarief’.