Cunera niet naar plantsoen Bakkummerstraat

Castricum – In de commissievergadering van 18 mei heeft de gemeenteraad zich opnieuw gebogen over de locaties die mogelijk in aanmerking komen voor de bouw van een integraal kindcentrum (IKC) voor de Cuneraschool in Bakkum. Het college van burgemeester en wethouders had hiervoor de ‘Groene Hoek’, oftewel het plantsoen op de hoek van de Bakkummerstraat-Sifriedstraat als voorkeurslocatie aangewezen. Hiertegen was vanuit de bevolking in Bakkum echter zoveel weerstand ontstaan, dat alle raadsfracties deze mogelijkheid van tafel veegden.

Daardoor resteren nieuwbouw op de huidige plek van de school aan de Vondelstraat of uitbreiding van de dependance aan de Prof. Winklerlaan. De laatste optie zou de voorkeur hebben van de meeste raadspartijen. Ze hebben overigens nog wel even de tijd om hierover een besluit te nemen, want door het sluitend maken van de gemeentebegroting zal er niet voor 2025 met de bouw kunnen worden begonnen. (Tekst en foto: Hans Boot)