Crisis binnen PvdA Castricum: fractie niet meer verkiesbaar

Castricum – Tijdens de ledenvergadering van de PvdA van vorige week woensdag is een conflictsituatie ontstaan met als gevolg dat een aantal kandidaten voor de verkiezingen van 2022 zich heeft teruggetrokken. Dit gebeurde nadat lijsttrekker José Smits (foto) door de leden was benoemd.

Door Hans Boot

Voorafgaande aan het vaststellen van de kandidatenlijst in de virtuele vergadering las fractievoorzitter Ada Greuter, mede namens Hans Min, Sander Schmitz en Anno den Bakker een verklaring aan de leden voor. ,,Er is een vrijwel onoverbrugbare kloof ontstaan tussen bestuur en ons. We lopen steeds weer tegen een muur van procedures en onbegrip aan. Ook hebben we geen welwillendheid noch respect van de kant van het bestuur gezien om begrip te hebben voor onze overwegingen. Niet rondom de kandidaatstelingsprocedure en evenmin voor andere kwesties zoals het toetreden van een aantal nieuwe leden met ambities. Die nieuwe leden zijn om die reden inmiddels alweer vertrokken.’’

Onvrede

In de ledenvergadering trokken zeven van de zestien leden zich terug als kandidaat voor de nieuwe bestuursperiode. Greuter: ,,De fractie had na de eerste bekendmaking van de kandidatenlijst aan het partijbestuur gevraagd om wat meer tijd te krijgen voor overleg. We waren erg geschrokken van het feit dat een bestuurslid voor ons volkomen uit de lucht kwam vallen als voorgestelde lijsttrekker. Die tijd kregen we echter niet. Daarom hebben wij een zienswijze gestuurd die niet door het bestuur aan de leden werd doorgestuurd. De voorzitter wilde vervolgens de vergaderorde gewoon afhandelen en vond het niet nodig om te stemmen over de nieuwe lijsttrekker vanwege het ontbreken van tegenkandidaten. Ik heb mij niet meer kandidaat gesteld uit onvrede met de ontstane situatie.’’ De fractievoorzitter, die vier jaar deze functie vervulde en acht jaar raadslid was, zegt tot slot in haar verklaring: ,,Wij zullen ons raadswerk tot de verkiezingen doorzetten zonder bemoeienis van het bestuur.’’

Eenmansfracties

Ook fractielid Sander Schmitz wilde reageren op de crisis binnen zijn partij: ,,Het is jammer hoe het is gelopen. Acht jaar lang heb ik mij met veel plezier ingezet voor de PvdA en daarmee de inwoners van de gemeente Castricum die ons het vertrouwen hebben gegeven hun te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het bestuur geeft aan dat een aantal leden, waaronder ik, zich terugtrekt vanwege solidariteit met de huidige fractievoorzitter. Dit is gedeeltelijk waar, maar daarnaast is het wel degelijk een eigen afweging. Ook al zou ik als kersverse vader de komende vier jaar een minder actieve rol vervullen, dan vind ik alsnog dat je vertrouwen moet hebben in de plannen die er zijn. Het verbaast mij dat iemand, die de ambitie heeft om lijsttrekker te worden, hier niet transparant over is en niet alvast contact zoekt met de fractie. Dit is wat mij betreft niet de manier waarop je een samenwerking voor vier jaar start. Juist dit vertrouwen moet er vooraf zijn, want anders zal dit in mijn optiek alleen maar gaan leiden tot meer conflicten en wellicht meer eenmansfracties in de gemeenteraad. Daar hebben we er ondertussen genoeg van.’’

Reactie bestuur

Namens het bestuur was Ankie Dil bereid om een reactie te geven. Zij zei: ,,Het bestuur betreurt het dat de situatie zo is gelopen. De kandidaatstellingsprocedure is door de leden vastgesteld. Er is een onafhankelijke commissie die gesprekken heeft gevoerd met de kandidaten en een ontwerplijst aan de leden heeft voorgelegd. Het bestuur heeft daar geen invloed op. De fractie was het niet eens met de ontwerplijst en de beoogd lijsttrekker. Dan kan je je tegenkandidaat stellen tijdens de vergadering en wordt er gestemd. Wanneer er geen tegenkandidaat is wordt de kandidaat gekozen op die plek. Het kan niet zo zijn dat, wanneer de uitslag je niet bevalt, je achteraf de regels wilt veranderen. De leden hebben ingestemd met de het lijsttrekkerschap van José Smits. Zij is niet onbekend en vervult al jaren binnen onze partij bestuursfuncties en richt zich op communicatie en campagnes. Verder kan ik meedelen dat inmiddels negen nieuwe leden zich hebben gemeld voor de kandidatenlijst die op 22 december definitief wordt vastgesteld.’’

Nieuwe lijsttrekker

Op de website van de PvdA Castricum wordt de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar voorgesteld. José Smits (64) neemt het stokje van Ada Greuter over. (Foto: aangeleverd)