Corneliuskerk hele dag open met Allerzielen

Limmen – Een absolute meerwaarde van de vieringen tijdens Allerzielen zijn de volle kerk en het ‘met-elkaar-gevoel’. Dat is in een setting van dertig kerkgangers niet te realiseren. Ook al zou je de viering drie keer houden, dan kom je nog maar tot negentig mensen. De mensen die deze vieringen bijwonen, hechten er altijd enorm aan dat het hele gezin en verdere familie nog een keertje de overledene herdenkt. De Allerzielenviering in de vorm zoals we die jarenlang gekend hebben, gaat daarom in de Corneliuskerk dit jaar niet door.

Opname op tv en internet

Henk Waal van C-TV Castricum maakt samen met parochianen van de Corneliusparochie een opname, die men op maandag 2 november om 10.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur uitzendt. Alle ontvangstmogelijkheden zijn op www.castricum105.nl te vinden. Daarna zal de uitzending ook op www.corneliuskerk-limmen.nl te zien zijn. In deze sfeervolle ingetogen uitzending herdenken de parochianen in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar. Het noemen van hun namen, het ontsteken van lichtjes, het ophangen van kruisjes, het lezen een gedicht, een korte overweging en het zingen van meerstemmige Taizé-acclamaties maken deel uit van deze uitzending.

Gedenkzuil

Op 2 november is de kerk van 09.00 tot 19.00 uur via de hoofdingang te betreden. Leden van de avondwakegroep zullen bij toerbeurt samen met de pastor aanwezig zijn. Er zal voor een sfeervolle stemming gezorgd worden. Nabestaanden kunnen dan ook de kruisjes, die het afgelopen jaar in de Mariakapel hebben gehangen, in ontvangst nemen. Ze krijgen er een roos bij, die na het bezoek aan de kerk thuis of op de begraafplaats een plekje kan krijgen. Een mooie gelegenheid ook om de herbouwde kerk van binnen in alle rust te bekijken. Ook kan er het Allerzielenprentje van dit jaar meegenomen worden. Verder zal die dag om 09.00 uur op de begraafplaats een gedenkzuil onthuld worden. Daarop staan de namen van allen waar men zich vanaf 1 januari 2000 als geloofsgemeenschap en als begraafplaats mee verbonden weet.