Convenant voor toekomstbestendige woningbouw

Regio – De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend. Dit convenant stelt doelen in de woningbouw voor energie, circulariteit, klimaatadaptatie, natuur-inclusiviteit, mobiliteit en een gezonde leefomgeving. De ondertekening vond plaats in het voormalige Rabobank-gebouw aan de Heereweg in Schoorl.

De ondertekening van het convenant komt voort uit de prestatieafspraken die door de gemeenten met Kennemer Wonen zijn gemaakt. Het convenant biedt een kader voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om duurzaamheid in hun projecten te integreren. Goede monitoring zorgt ervoor dat het convenant blijft aansluiten op maatschappelijke en technische ontwikkelingen.

Grote woningbouwopgave

De gemeenten en wooncorporaties staan voor een grote uitdaging. Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen, vertelt hierover: ,,De woningnood is nog steeds ontzettend hoog. Wij willen tot en met 2030 vijftienhonderd sociale huurwoningen toevoegen aan ons bezit. Dit convenant moet het makkelijker maken om dit duurzaam te kunnen realiseren. De nieuwe woningen moeten betaalbaar, gezond en toekomstbestendig zijn. De groeiende problemen zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en afname van biodiversiteit maken dit extra belangrijk.’’

Duidelijkheid

Het convenant Toekomstbestendig Bouwen is opgezet om duurzaamheidsambities makkelijker en tegen lagere kosten te integreren in de grote woningbouwopgave van Nederland. Het gebruik van een uniforme methodiek voor verschillende duurzaamheidsthema’s zorgt voor duidelijkheid. Elk thema heeft doelen en criteria met drie ambitieniveaus: brons, zilver en goud. Het bronzen niveau is de ondergrens voor duurzame woningbouw in onze regio. Waar mogelijk wordt gestreefd naar zilver.

Op de foto:
Jan Schouten (Uitgeest), Valentijn Brouwer (Castricum), Krista Walter (Kennemer Wonen), Yvonne Roos-Bakker (Bergen), Paul Slettenhaar (Castricum) en Ronald Vennik (Heiloo). (Foto: De BUCH)