Contractverlenging voor bewoners flexwoningen Puikman

Castricum – Bewoners van de flexwoningen aan de Puikman mogen tot en met 30 september 2025 in hun woning blijven. De gemeenteraad debatteerde eerder over de kwestie nadat voor verschillende bewoners dakloosheid dreigde. Wethouder Paul Slettenhaar zegde na dat debat toe zijn best te doen om zo spoedig mogelijk met een oplossing te komen.

Door Ans Pelzer

Op 21 september debatteerde de gemeenteraad over de huisvestingscontracten van bewoners aan de Puikman. Het debat werd aangevraagd door PvdA, De Vrije Lijst en D66 vanwege aflopende huurcontracten. Slettenhaar: ,,Wethouder Falun Binnendijk en ik hebben het aangejaagd. De contracten zijn een privaatrechtelijke zaak, daar gaat FlexWonen NH over. Goed dat het nu geregeld is.”

Perspectief
Bert Rotteveel van Flexwonen NH, de exploitant van de woningen aan de Puikman: ,,We hadden een grondhuurovereenkomst met de eigenaar van de grond tot 1 oktober 2024. Dat is met een jaar verlengd tot 1 oktober 2025. Daardoor kunnen we meer perspectief geven aan de bewoners. Wij sluiten nu een allonge af met de bewoners – een aanvulling op een overeenkomst. In die aanvulling geven wij huurders aan dat we kunnen verlengen.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. Wij hebben nu in ieder geval wel wat perspectief kunnen geven.”

Tijdelijke contracten
Rotteveel: ,,Voor reguliere woningen mogen geen tijdelijke contracten meer worden afgesloten. Dat werd gebruikt om de prijs te verhogen. Maar voor flexwoningen moet je wel met tijdelijke contracten werken. Het begrip flex is juist bedoeld voor een bepaalde periode. We kunnen geen reguliere huurovereenkomsten afsluiten, omdat wij weten dat de locatie op enig moment niet meer beschikbaar is. Er zijn bouwplannen voor deze locatie.
De besprekingen over verlengingen van de grondhuur duurde langer dan gehoopt. Vandaar dat we op de valreep deze oplossing konden aanbieden.”

Onduidelijkheid over toekomst
Een van de statushouders die nu aan de Puikman woont en liever anoniem wil blijven vertelt: ,,Ik werd wakker en zag dat er werkzaamheden op het naastgelegen terrein plaatsvinden. Ik had gedroomd en dacht dat er hier voor ons gebouwd wordt.” Over de vraag hoe het na 1 oktober 2025 verder gaat met de bewoners aan de Puikman en in het bijzonder de statushouders, kan wethouder Slettenhaar nog geen antwoord geven.