Conceptverkiezingsprogramma en interne communicatie D66 Castricum gelekt

Castricum – Het nieuwe verkiezingsprogramma van D66 Castricum is al uitgelekt naar de media voordat de leden zich er over hebben kunnen uitspreken. De website Geenstijl.nl publiceerde vandaag niet alleen het concept van het partijprogramma, maar ook enkele interne mails van de partij. Pas volgende maand wordt het verkiezingsprogramma officieel vastgesteld.

Hoe het verkiezingsprogramma bij de redactie van Geenstijl.nl terecht gekomen is, wordt niet vermeld. Eén van de namen die in de lijst met geadresseerden van de betreffende e-mails is te lezen, is die van Marcel Steeman. Hij is namens D66 lid van Provinciale Staten en maakt daardoor geen deel meer uit van de lokale afdeling. De publicatie van Geenstijl.nl lijkt het niet echt te deren: ,,Ik moest er wel om grinniken. Kennelijk hebben we in Castricum iets goeds gedaan, dat iemand misschien bang van ons geworden is en het nodig vond om dit te doen. Maar wij zijn niet zo’n geheimzinnige partij hoor. Zelfs onze algemene ledenvergadering is openbaar. Dit is de manier waarop wij werken.’’

De standpunten in het uitgelekte partijprogramma zijn volgens Steeman niet nieuw. Door Geenstijl.nl werd de nadruk gelegd op het feit dat D66 Castricum voornemens is om de gemeente op te heffen. Dat behoeft echter enige nuancering. Uit het conceptdocument blijkt dat de partij er een voorstander van is om op termijn een fusie aan te gaan met de gemeenten die nu al samenwerken binnen de BUCH. Onze redactie nam naar aanleiding van het bewuste artikel ook contact op met fractievoorzitter Mariska El Ouni-Huijser, maar zij wilde geen commentaar geven. D66 heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad van Castricum.