Commotie rond komst flexwoningen

‘Gemeente creëert groot maatschappelijk probleem’

Castricum –  De bekendmaking van de bouwlocaties van flexwoningen heeft vooral in Akersloot nogal wat stof doen opwaaien. De omwonenden zijn mordicus tegen en kwamen donderdagavond bij elkaar om een belangengroep op te richten. Bij de Castricummer Werf werd er ook een vorm van protest zichtbaar.

Direct nadat de gemeenteraad de bouwlocaties van de tachtig prefab flexwoningen had prijsgegeven, namen John Kok en Ton Olgers uit Akersloot het initiatief om via een brief omwonenden van de Roemersdijk en Hoogegeest/Hoornselaan en belanghebbenden uit te nodigen voor een bijeenkomst in de Storeyclub. Daar kon men van gedachten wisselen over de aangewezen locaties en werd de Belangengroep Flexwonen Akersloot opgericht.

In de brief zeggen de initiatiefnemers dat ze al in oktober 2019 geruchten hadden gehoord dat het gekozen speelveld in beeld was voor de zogeheten flexwoningen, maar ‘dat dit glashard werd ontkend door wethouder Slettenhaar’.

‘Maatschappelijk probleem’

Kok en Olgers vragen zich af of de locaties in hun dorp wel de juiste zijn voor het huisvesten van jongeren, gescheiden ouders en statushouders. Als argumenten om het niet willen wijzen zij er ook op dat het terrein al 23 jaar het onderkomen is van het Timmerdorp en daarnaast wordt gebruikt door gezinnen met kinderen, sportclubs en de plaatselijke scholen. Tot slot wordt de plek betwist omdat hierop de bestemming ‘agrarisch’ rust (dus niet ‘wonen’ zoals abusievelijk in deze krant van vorige week is vermeld) en de briefschrijvers denken dat hier ‘een zeer groot en maatschappelijk probleem wordt gecreëerd’. 

Belangengroep

Initiatiefnemer Ton Olgers over de bewonersavond: ,,De opkomst was overweldigend en met zo’n 150 bezoekers kon er bijna niemand meer bij. Ze kwamen uit het hele dorp, omdat er een enorme onrust was ontstaan. De emoties liepen dan ook hoog op. Van onze kant hebben wij aangegeven dat we redelijk gepikeerd zijn over de handelwijze van de gemeente. Deze avond was vooral bedoeld om te luisteren naar elkaars standpunten. Concrete stappen zijn er nog niet ondernomen, maar wij hebben de gemeente wel dringend verzocht om de inloopavond van aanstaande dinsdag uit te stellen. De mensen willen eerst tekeningen zien waarop gereageerd kan worden. Ook is er behoefte om op grond van de Wet Openbaar Bestuur kennis te nemen van alle stukken die over dit project zijn verschenen.”

‘Geen oplossing’

Olgers licht toe wat er in zijn ogen schort aan het beleid: ,,De overheid heeft als taak om voor voldoende definitieve woningen te zorgen, maar dat gebeurt veel te weinig. Het probleem van het huisvesten van de kandidaten voor flexwoningen los je niet op door ze bij elkaar te zetten in units van 27 m2 en zeker niet in een dorp als Akersloot dat niet beschikt over goed openbaar vervoer, een gemeentehuis, middelbare scholen of winkelcentra. Bovendien moet je een zwakke groep met andere culturen in de samenleving niet bij elkaar zetten, maar verspreiden over diverse buurten.”

Ook onrust in Castricum

De locatie bij de Castricummer Werf is ook niet met open armen ontvangen. Zo werd het hek rondom het terrein voorzien van een bord met de tekst ‘AZC weg ermee!’ Het niet bekend van wie deze actie afkomstig is. Cornel Borst, directeur van AC Borst Bouw en voorzitter van de Verenigde Bedrijven Castricummer Werf, neemt afstand van de leus en wil het volgende kwijt over de locatie: ,,We zijn afgelopen week bij elkaar geweest om over deze ontwikkeling te praten. Het algemene standpunt is dat de kandidaten een woning verdienen, maar niet op deze plek in het buitengebied. Al tien jaar is onze vereniging in gesprek met de gemeente over de onveilige verkeerssituatie op de werf. Is het dan verstandig om hier veertig woningen neer te zetten met circa 120 bewoners? Er ligt geen voetpad langs de toegangsweg, dus die mensen lopen via het bedrijventerrein naar het dorp. Wij vinden ook dat ze midden in het dorp thuis horen met de nodige voorzieningen. Dat gaan we ook vertellen op de informatieavond in het gemeentehuis, waarvoor we een jurist in de arm hebben genomen.”

Reactie wethouder

Verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar is verbaasd over de opmerking van Kok en Olgers en zegt in oktober 2019 helemaal niet te hebben gereageerd op de geruchten voor de bouwlocatie. ,,Ik heb de heren Kok en Olgers daar destijds niet over gesproken en vermoed dat hier mogelijk naar iets ambtelijks wordt gerefereerd op de stand van dat moment. De locaties zijn naar buiten gebracht op het moment dat dit mogelijk was. Ik wil benadrukken dat er nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt, we gaan met omwonenden om tafel. Begin deze week hebben alle betrokken een brief gekregen. Ik nodig iedereen van harte uit om hierover in gesprek te gaan. Er is nog niks vastgelegd.” Slettenhaar benadrukt dat de flexwoningen niet alleen bedoeld zijn voor statushouders. ,,Dat klopt niet. Ik hoop dat mensen beseffen dat er hulp moet komen voor mensen die geen huis hebben.”

Over de leus op de Castricummer Werf kan Slettenhaar kort zijn. ,,We leven in een vrij land. Ik hoop dat mensen het gesprek aangaan. Als vanuit de bevolking blijkt dat iets heel onwenselijk is, dan luisteren we daarnaar. We mogen ook niet zomaar overal bouwen, maar ik hoop wel dat mensen begrijpen dat er een oplossing moet komen voor dit probleem. Mensen in nood moeten een dak boven het hoofd krijgen.”

Tekst: Hans Boot en Mardou van Kuilenburg. Foto: Hans Boot