Commissaris van de Koning op werkbezoek in Castricum

Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning, bezocht donderdag de gemeente Castricum. Het ging om een ambtsbezoek, onderdeel van de wettelijke ambtsinstructie. Volgens deze instructie bezoekt hij minimaal één keer per jaar alle gemeenten in de provincie.

Doel van de komst van de Commissaris van de Koning was op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het lokaal bestuur. Vorig jaar moest het bezoek aan Castricum worden uitgesteld vanwege de coronasituatie.

De drie belangrijkste inhoudelijke onderwerpen die tijdens het ambtsbezoek aan de orde kwamen, waren bestuurlijke samenwerking, inwoners, participatie en democratische innovatie.

Ontwikkeling stationsgebied

Tijdens de wandeling werd de Commissaris geïnformeerd over de ontwikkeling van het stationsgebied en de Zanderij sinds de vaststelling van de gebiedsvisie in 2008. Vanaf dat jaar tot nu zijn er diverse projecten gerealiseerd. Andere zijn in uitvoering of worden momenteel voorbereid. Centraal staat de samenwerking tussen de gemeente en de Provincie Noord-Holland bij de ontwikkeling van het gebied als Poort naar de Duinen.

Zanderij

Het gezelschap bezocht eerst de pas geopende uitkijktoren naast de Papenberg. De projecten van PWN passen goed in de ontwikkeling als Poort naar de Duinen. Vervolgens liep men naar de tankmuur van de Atlantikwall met uitzicht over de Zanderij noord. Hier transformeert PWN samen met de provincie en de gemeente 22 hectare bollengrond naar natuurgebied.

Vervolgens stond men stil bij het gebied van de voormalige kaasfabriek van Kaptein, dat wordt ontwikkeld met ruim 100 woningen. Deze worden gerealiseerd in verschillende categorieën, waarbij de woningen in een doorlopend landschap worden gerealiseerd. De heer Van Dijk kreeg een goed beeld van de samenhang, de bereikte resultaten en de rol van de provincie daarin.

Henk de Reus

Lees het hele verhaal volgende week in de Castricummer.