Colleges stellen Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vast

Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol, verlengen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen de samenwerking om de hinder van vliegverkeer en de daaraan gekoppelde milieugevolgen in de regio te verminderen. De belangrijkste punten zijn het nader onderzoeken van de economische betekenis van de nachtvluchten voor de mainportfunctie. Het verder inperken van de hinder van nachtvluchten; vaste aan- en uitvliegroutes in de nacht voor alle start- en landingsbanen. Het hoger aanvliegen, zeker als de nabijgelegen Zwanenburgbaan niet in gebruik is of als er sprake is van nauw omschreven vaste naderingsroutes waardoor twee landingsbanen vaker dan nu open gesteld kunnen worden. Geen hinderverplaatsing naar de regio IJmond-Alkmaar door de bouw van 100.000 woningen in de Metropool Amsterdam. IJmondgemeenten met grondgebied binnen de beperkingencontour voor geluidgevoelige bestemmingen, zullen in die gebieden zelf heel terughoudend zijn met bouwplannen.