College wil knip in Dorpsstraat: ‘verkeersveiligheid moet snel beter’

Castricum – Het College van burgemeester en wethouders pleit voor een knip in de Dorpsstraat om de verkeersveiligheid op de spoorwegovergang snel te verbeteren. Om problemen in omliggende straten te voorkomen zijn ook daar maatregelen nodig. Bewoners en ondernemers krijgen inspraak.

Het voorstel van het College komt voort uit een evaluatie van de proef met de autoluwe Dorpsstraat een jaar geleden. Daarmee werd onderzocht wat de effecten zijn van het weren van doorgaand verkeer bij de spoorovergang en in het dorpscentrum. De proef werd destijds eerder beëindigd na protest van bewoners en een spoeddebat in de gemeenteraad. In het evaluatierapport stond dat er minder autoverkeer vanaf de spoorwegovergang naar de Dorpsstraat kwam. De voorkeursroute via Mient, Ruiterweg en Kleibroek werd vaker genomen, maar er was ook veel sluipverkeer in de Beatrixstraat en de Verzetsheldenbuurt. Daarom wil het College maatregelen voor omliggende straten die te maken krijgen met sluipverkeer.

‘Maatregelen geven lucht’

Wethouder Valentijn Brouwer (Verkeer): ,,We weten dat er meer treinverkeer komt en dat dit grote problemen geeft als we niets doen. Maar de problemen zijn er nu ook al. Deze maatregelen zorgen voor meer doorstroming en veiligheid. En geven lucht om toe te werken naar een definitieve oplossing. Tijdens de proef met een autoluwe Dorpsstraat ontstonden problemen in de buurt. Autoverkeer koos alle denkbare routes binnendoor in plaats van de bestaande route voor doorgaand verkeer. We kunnen die knip in de Dorpsstraat alleen aanbrengen als we in de buurt ook maatregelen treffen. Dat gaan we uitwerken, en dat doen we met de bewoners.’’

Zuidelijke stationstunnel

In de zoektocht naar een definitieve oplossing voor het probleem rondom de Beverwijkerstraatweg is nog een optie open: de Zuidelijke stationstunnel. Auto’s gaan onder het spoor door, fietsers er overheen. Het College stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de verkeersmaatregelen rond het spoor en de Dorpsstraat voor de korte termijn. Daarnaast is het voorstel om de Zuidelijke stationstunnel-variant als enige overgebleven optie verder te verkennen als oplossing voor de lange termijn.

Besluitvorming

Donderdag 1 december is er een raadsinformatieavond over het voorstel van het College. De raadscommissie bespreekt het voorstel donderdag 8 december en de gemeenteraad neemt donderdag 22 december een besluit. Alle bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis.