College Uitgeest blij met keuze voor opstelterrein ‘N203’

Het opstelterrein voor sprinters komt definitief op de locatie ‘N203’ in Uitgeest: aan de oostzijde van het viaduct A9 en aan de zuidkant langs de provinciale weg N203 en de spoorbaan Krommenie-Uitgeest. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft haar onomkeerbare besluit daarover op 1 februari per brief gemeld aan Uitgeest en de overige regiogemeenten, de provincie Noord-Holland en ProRail. Het college van Uitgeest is blij dat het zich onvoorwaardelijk is blijven inzetten voor de keuze die nu door het Rijk is gemaakt.

Burgemeester Wendy Verkleij: ‘Het was bepaald geen gelopen race. In januari 2015 schoven we met vijf gemeenten de ‘N203’ naar voren als voorkeurslocatie. Voor Uitgeest de op een na beste optie, de beste zou immers zijn: buiten onze gemeentegrenzen. Maar als het dan toch Uitgeest moest worden was voor ons van meet af aan duidelijk dat de locatie ‘N203’ uit het oogpunt van leefbaarheid voor onze inwoners de beste keuze was.’

‘De afgelopen maanden ontstond er echter steeds meer druk om het maken van de definitieve keuze uitgesteld te krijgen, of zelfs tot nieuwe afwegingen en keuzes te komen. Hoewel we begrip hadden voor de rol van onder meer de provincie, die zich zorgen maakt over de uitvoerbaarheid van de aanleg van de toekomstige verbinding A8-A9, zijn we ons met veel energie sterk blijven maken voor de locatiekeuze die nu een feit is. In het besluit dat er nu ligt neemt de staatssecretaris de zorgen van de provincie overigens ook goeddeels weg. Dit succes stemt ons ook om die reden tot grote tevredenheid.’

ProRail zal de vervolgstappen voor de inrichting van het opstelterrein naar buiten brengen. Burgemeester Verkleij: ‘Zeker is dat wij ons samen met de provincie, de ministeries van IenM en OCW en ProRail zullen inspannen om het terrein zo goed mogelijk in het groene, open landschap in te passen en de nadelen op het gebied van geluid- en lichthinder te beperken.’

 

Illustratie:

Deze schets moet nog nader worden uitgewerkt. De plaats van de sporen ligt voor 90% vast. De ligging/loop van de watergang, locatie en vormgeving van het dienstgebouw, de toegangsweg e.d. moeten nog nader worden bepaald en besproken met de belanghebbenden. Aan deze schets kunnen geen rechten worden ontleend (illustratie: ProRail).