College stelt herinrichting ijsbaanterrein voor

Het college stelt een herinrichting van het ijsbaanterrein voor als onderdeel van het centrumgebied. Dat is de uitkomst van een opdracht van de raad en een participatietraject met inwoners en belanghebbenden. Tussen sporthal De Meet en basisschool De Molenhoek komt in de visie van het college een centraal gelegen en groene open ruimte die dient als het nieuwe hart van het dorp met daaromheen een sportzaal, Integraal Kind Centrum en zorgvoorzieningen.

Het college heeft zich als missie meegegeven om de leefbaarheid van Uitgeest te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Een van de belangrijkste opgaven daarbij is de herinrichting van het centrumgebied met voorzieningen die voor de hele dorpsgemeenschap van belang zijn, zoals: zorgwoningen ter vervanging van Geesterheem; woningen voor o.a. senioren; een Integraal Kind Centrum dat drie basisscholen en bijpassende functies samenbrengt onder één dak (kinderopvang, jeugdbibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin); een sportzaal.

Tijdens het gevolgde participatietraject (gesprekken en discussieavonden met inwoners, omwonenden, belanghebbende verenigingen en stichtingen tussen 30 september 2015 en februari 2016) is volgens het college een goed inzicht verkregen in de wensen van inwoners en belanghebbenden met betrekking tot het centrumgebied. Dat heeft bijgedragen aan de beoogde invulling van het centrumgebied en de splitsing van dit gebied in vier afzonderlijke deelgebieden. Daarbij kwam naar voren dat de vestiging van het Integraal Kind Centrum in drie van de vier deelgebieden niet gewenst is en/of fysiek niet uitvoerbaar is. Om die reden is de inpasbaarheid in het gebied tussen De Meet en de Molenhoek nader onderzocht en is gebleken dat ongeveer een derde van dat deelgebied voor bebouwing nodig is. Het college stelt voor om hier een Integraal Kind Centrum te ontwikkelen en een gymzaal en centrale ontmoetingsplek in te richten en openbaar groen. Uitgeest mist zo’n plek, die dichtbij voorzieningen ligt en goed bereikbaar is met openbaar vervoer, toegankelijk is voor iedereen, geschikt is voor incidentele evenementen en verkeersveilig te ontsluiten is via de Geesterweg, vindt het college.
Het college verwacht verder dat de beeldkwaliteit van het centrumgebied positieve impulsen zal krijgen door het vervangen van gedateerde gebouwen zoals sporthal De Meet en de bibliotheek en het scheppen van zichtlijnen op het historische en beeldbepalende gebouw van de protestantse kerk.
Vervolgtraject

Het college zal – na een positieve besluitvorming door de gemeenteraad – voor elk van de vier deelgebieden de nadere uitwerking en detaillering ter hand nemen en daarbij opnieuw de inwoners betrekken. Zo worden nu al gesprekken gevoerd met de Jeu de boules Club de Petanque en de IJsclub Uitgeest om te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om de verenigingen in en voor Uitgeest te behouden.

 

Foto:

Een impressie van de mogelijke inpassing van het Integraal Kind Centrum (links, langs de Geesterweg) op het ijsbaanterrein. Op de voorgrond gunt het open gedeelte van het ijsbaanterrein ruim zicht op de protestantse kerk aan de Castricummerweg. Dit plaatje geeft een indruk, maar de werkelijke positie van het IKC wordt nog onderwerp van participatie met inwoners en andere belanghebbenden