College beantwoordt raadsvragen over intercity en diefstal e-bikes

Castricum – In de maand augustus heeft Lokaal Vitaal het college schriftelijke vragen gesteld over twee onderwerpen die betrekking hebben op de NS. Het gaat om het voornemen om de spitsintercity tussen Alkmaar en Haarlem niet terug te laten komen en de schrijnende situatie rond de diefstal van e-bikes uit de ‘bewaakte’ fietsenstalling bij het station.

Door Hans Boot

In haar antwoordbrief van 29 augustus over de intercity antwoordt het college op de vraag of deze van belang is voor de gemeente dat dit vanuit oogpunt van milieu en leefbaarheid zeker het geval is voor zowel bewoners als bezoekers. Daarnaast zegt het college bereid te zijn zich in te zetten voor deze verbinding en dat samen met de provincie en betrokken gemeenten een bestuurlijke reactie wordt voorbereid. Tot slot wordt bevestigd dat het college aan initiatiefnemer gemeente Beverwijk heeft aangegeven graag aan deze reactie te willen meewerken.

Cameratoezicht

Het tweede punt betreft het voorkomen van het toenemende aantal diefstallen van e-bikes uit de stalling bij het station. Eerder is in deze krant toegelicht hoe dit ondanks ‘bewaking’ kan gebeuren. Op diverse vragen hierover antwoordt het college in haar brief van 19 september onder andere: ,,De NS bewaakt de zelfservice fietsenstalling en ProRail is als eigenaar verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Er zijn geen voorwaarden of wettelijke eisen waaraan een bewaakte stalling moet voldoen. Logischerwijs moet er wel sprake zijn van toezicht om van een bewaakte stalling te kunnen spreken. De stalling in Castricum heeft 24/7 cameratoezicht en toegangspoortjes en wordt op werkdagen eenmaal bezocht om te stalling te controleren op orde en netheid. Er worden altijd beelden opgenomen, maar er moet een reden voor zijn voordat camera’s live worden uitgekeken. Deze werkwijze wordt door NS bij alle bewaakte zelfservice fietsenstallingen gehanteerd.’’

Preventieve maatregelen

Op de vraag of het college bereid is om in overleg te treden met de beheerder van de stalling om te komen tot het treffen van nadere maatregelen om zo het stelen van e-bikes tegen te gaan, luidt het antwoord dat er reeds overleg plaatsvindt. Daarvan is het belangrijkste resultaat de afspraak dat de wijkagent wekelijks de aangiften van fietsendiefstallen doorneemt en de districtsmanager van de NS hierover informeert. Daarna worden de beelden bekeken en de geconstateerde feiten doorgestuurd naar de wijkagent.’’

Als mogelijke maatregelen noemt het college het ‘zichtbaarder’ maken van fietsendieven door bijvoorbeeld het plaatsen van confrontatieschermen. Ook wordt gedacht aan het verhogen van barrières of deuren van de stallingen of het vorderen van beelden door de politie indien er aangifte is gedaan. Tevens worden preventieve maatregelen belangrijk geacht, zoals het informeren van reizigers over het dubbel op slot zetten van de fietsen.

Reactie Lokaal Vitaal

De laatste vraag of het college bereid is om voor deze maatregelen zelf een inspanning te verrichten, wordt als volgt beantwoord: ,,Het nemen van maatregelen vergt op elkaar afgestemde inspanningen van alle betrokkenen in het stationsgebied. Het college trekt hierin samen op met NS, waarbij ieder acties uitvoert die binnen haar verantwoordelijkheid vallen. Wij laten de Boa’s en politie al vele weken extra toezicht houden bij het station en vragen de politie om lokfietsen in de bewaakte stalling te plaatsen. Onlangs zijn er posters van het Centrum Fietsendiefstal opgehangen. Het college is voornemens het overleg voort te zetten en aan daaruit voortkomende oplossingen bij te dragen, mits passend bij haar bevoegdheden en de beschikbare middelen.’’

Mariska Tauber, fractievoorzitter van Lokaal Vitaal, liet als reactie op de beide brieven weten: ,,Natuurlijk ben ik blij dat er door het college positief gereageerd wordt op onze vragen. Het is wel belangrijk om ook resultaten te zien. De bereikbaarheid van onze dorpen is belangrijk en van andermans spullen hoor je af te blijven. Het is triest dat deze maatregelen nodig zijn om fietsendiefstal te voorkomen, maar wel noodzakelijk. Lokaal Vitaal is en blijft scherp op deze punten.’’ (Archieffoto: Hans Boot)