Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland gaan Vonk heten

Castricum – De naam Clusius College gaat verdwijnen van de schoolgebouwen. De onderwijsinstelling fuseert dit jaar met ROC Kop van Noord-Holland. De nieuwe organisatie gaat vanaf 1 augustus verder onder de naam Vonk. Op twaalf locaties, waaronder die aan de Oranjelaan in Castricum, biedt Vonk in totaal 105 mbo-opleidingen, vmbo en cursussen/nascholing aan.

De nieuwe naam is op 10 januari om 12.30 uur via www.vonkopleidingen.nl gepresenteerd. Op de vestigingen van de scholen werd de nieuwe naam op verschillende schermen getoond en konden medewerkers, studenten en leerlingen vanaf dat moment kennismaken met de nieuwe naam en het nieuwe logo van hun school.

Verklaring van de naam

De naam Vonk is tot stand gekomen op basis van de input van een vragenlijst die door een afvaardiging van leerlingen, studenten, ouders, stakeholders en medewerkers is ingevuld. Zij gaven aan dat het onderwijs van Vonk een bijdrage levert om eenieder vanuit eigen motivatie stap voor stap te laten ontwikkelen. Dit doet men onder andere door het blijven aanbieden van ondernemend en innovatief onderwijs. ,,We laten elkaar sprankelen, oftewel een vonk. Met het nieuwe logo brengen we deze beweging in beeld. Het staat voor de stap omhoog, de groei en de sprong die je kunt maken binnen onze opleidingen.’’

Bestuurlijk al gefuseerd

De beide organisaties zijn sinds 1 januari al bestuurlijk gefuseerd. Het nieuwe college van bestuur, bestaande uit voorzitter Helma van der Hoorn (voormalig voorzitter college van bestuur van ROC Kop van Noord-Holland) en lid Gerard Oud (voormalig lid college van bestuur Clusius College), werkt de komende maanden toe naar een instellingsfusie. Vanaf 1 augustus gaan de acht vestigingen van het Clusius College en de vier vestigingen van het ROC Kop van Noord-Holland ook voor de buitenwereld verder als Vonk.

Nieuwe organisatie

Vanaf dat moment bestaat de organisatie uit twaalf vestigingen waar zo’n 1.275 medewerkers eraan werken om de bijna 5.000 studenten, 1.500 cursisten educatie, 100 studenten vavo en 4.000 vmbo-leerlingen een van de 105 opleidingen af te ronden, voor 14 branches. Ondanks het vergroten van de organisatie blijft men zich inzetten voor de kleinschaligheid waar beide partijen voor de fusie om bekend stonden.

Onveranderd

Voor huidige studenten en leerlingen zal er niet veel veranderen. Met de fusie wordt het aanbod mbo-opleidingen binnen de organisatie veel groter. Het groene karakter van de vmbo-scholen blijft bestaan. Na hun opleiding kunnen ze binnen dezelfde organisatie echter kiezen uit een veel breder aanbod aan opleidingen. Ook de aansluiting van het vmbo op het mbo zal verder verbeteren doordat we (meer) niet-groene keuzevakken en doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden binnen Vonk. Nieuwe leerlingen en studenten kunnen zich voor het komende schooljaar nog gewoon aanmelden bij de school van hun keuze (dus via de websites van Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland). Hetzelfde geldt ook voor de cursussen en trainingen van Onderwijsgroep Noord-West-Holland.