CKenG wil vervolg onderzoek fietstunnel station

CKenG wil dat de perrontunnel bij het station als verbinding voor langzaam verkeer alsnog wordt betrokken in het debat en de besluitvorming over de oplossingsvarianten voor de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg in Castricum. De fractie heeft daarom, samen met GroenLinks en De Vrije Lijst, een motie ingediend om deze optie in de plannen mee te nemen. Volgens CKenG heeft een ruime meerderheid van de raad laten weten de motie te steunen. Alleen de SP zou tegen stemmen. Dat is te lezen op de website van de lokale partij.
Sinds 2007 wordt er in Castricum gediscussieerd over de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg. Verwacht wordt dat de problemen vanaf 2018 toenemen wanneer het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt ingevoerd en er meer treinen rijden. Fractievoorzitter Roel Beems: ,,Nadat in de vorige raadsperiode de alternatieven om tot een oplossing te komen het om uiteenlopende redenen niet hadden gehaald, is er nu door het college, ambtenaren en het externe bureau Movares een pakket maatregelen bedacht. Die maatregelen lopen uiteen van eenrichtingsverkeer in een aantal straten tot een betere vertrekprocedure voor de treinen. De werkelijk oplossing voor de spaghetti ligt wat onze fractie betreft echter in het uit elkaar halen van snelverkeer en langzaam verkeer. Dit zou relatief eenvoudig kunnen door het opwaarderen van de bestaande perrontunnel tot een volwaardige verbinding tussen de voorzijde en achterzijde van het station voor langzaam verkeer. Alle fietsers die vanuit Beverwijk komen worden dan via de Puikman en het Huis van Hilde aan de duinkant de tunnel ingeleid en komen daar aan de dorpskant tegenover slijterij Nolet weer uit. Precies op het stationsplein dat volgens de plannen de komende jaren helemaal vernieuwd gaat worden. Het autoverkeer hoeft in deze oplossing niet langer te kruisen met het langzaam verkeer, waardoor er rondom de spoorwegovergang zelf veel minder opstoppingen zullen ontstaan.”
Omdat ProRail binnen afzienbare tijd een start wil maken met het moderniseren van de perrontunnel, heeft CKenG in 2013 een motie ingediend waarbij is opgeroepen om bij ProRail te bewerkstelligen dat de wensen van de gemeente Castricum direct worden meegenomen. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen. Beems: ,,Het verbaast onze fractie dat de meest logische, veilige en vriendelijke optie, waar de raad nota bene in 2013 om heeft gevraagd, nu helemaal buiten alle varianten is gehouden. Terwijl de gemeente Castricum juist met een duurzame, ongelijkvloerse kruising zou bijdragen aan de veiligheid en op grond daarvan in aanmerking zou kunnen komen voor de hoogst mogelijke subsidie. Het argument dat de tunnel ‘ongelukkig ligt’, is wat ons betreft niet valide. ProRail heeft immers in tal van andere gemeente vergelijkbare oplossingen tot stand gebracht onder stationsgebouwen. De Tussenrapportage Perrontunnel die vorige week naar de raad is gestuurd biedt voldoende aanknopingspunten voor verdere discussie en uitwerking. Het rapport laat vijf opties zien tot opwaardering van de tunnel aan de duinzijde, inclusief een hellingbaan en vijf opties aan de dorpszijde, maar dan zonder hellingbaan. Er wordt zelfs voorgesteld om de kiosk in de tunnel onder te brengen. Als die nu op de begane grond blijft, dan kan de ondergronds beschikbare ruimte voor fietsers worden gebruikt. Aan het rapport met de tot nu toe uitgewerkte varianten zou dus heel goed variant zes kunnen worden toegevoegd, zoals hierboven bedoeld.”