CKenG en PvdA leggen zich niet neer bij nee van Provincie Noord-Holland

Het was een volle agenda donderdagavond maar de Castricumse gemeenteraad ging er rap doorheen. In een vergadering van een uur werd de begroting goedgekeurd door bijna alle fracties, alleen Fractie Castricum stemde tegen. De motie operatie Steenbreek voor een groener Castricum en ingediend door GroenLinks en de PvdA werd aangenomen, net zoals de motie om een onderzoek te starten naar het aardgasvrij maken van Castricum van GroenLinks, de PvdA en SP. De belastingverordeningen voor 2018 werden unaniem goedgekeurd. Een amendement om meer geld vrij te maken voor cultuur van GroenLinks, PvdA en SP haalde het niet.
CKenG en PvdA schuiven hun moties betreffende de aansluiting tussen het nieuw te bouwen zwembad en de Provincialeweg N203 ineen en dienen deze over twee weken in. De partijen gaan niet akkoord met de afwijzing van de provincie om een aansluiting te realiseren aan de oostkant. De partijen zien dit als een oplossing van de te verwachten verkeersdrukte en een tekort aan parkeergelegenheid. Volgens Linda Hes van de VVD hanteert de provincie het principe ‘een afslag erbij, een afslag eraf’.

CKenG dient dan ook een motie in waarmee het college wordt opgeroepen overeenstemming te bereiken met FC Castricum over de aanpassingen van het sportcomplex als besloten wordt om de nieuwe zwemvoorziening op één van de sportvelden te realiseren. Een poging om de waarde van de grond boven tafel te krijgen van het zwembad aan de Jacob Rensdorpstraat strandde, omdat wethouder Rob Schijf de waarde pas weet als de stedenbouwkundige invulling van de locatie bekend is. Meerdere raadsleden vonden de koppeling tussen de grondwaarde van het oude zwembad en de financiering van het nieuwe zwembad onwenselijk.