CKenG en GDB gaan fuseren

Castricum – De gemeenteraadspartijen CKenG (Castricum Kern(en) Gezond) en GDB (Gemeente- en Dorpsbelang) hebben de handen ineen geslagen om samen voor de verkiezingen van 2022 ‘een solide, brede lokale partij’ te vormen.

Door Hans Boot

Volgens de bestuursvoorzitters van de lokale partijen CKenG en GDB is er al enige jaren sprake van een gestage uitbreiding van het aantal politieke partijen in de Castricumse gemeenteraad, zoals Bert Meijer (voorzitter GKenG) toelicht: ,,In de raad zitten op dit moment tien politieke partijen en een afgesplitste partij. Met elf partijen en een college, dat niet kan rekenen op een meerderheid, leidt dit tot een niet altijd efficiënt en slagvaardig opererend gemeentebestuur.” Cees Hollenberg (voorzitter GDB) vult aan: ,,Dit is niet in het belang van de inwoners van onze gemeente. Van de elf partijen zijn er vier lokaal (CKenG, Vrije Lijst, GDB en Fractie van Schoonhoven) en als we Forza! ook als lokale partij mogen rekenen, zijn het er maar liefst vijf.”

Verkennende gesprekken Het bestuur van CKenG vond dit geen goede ontwikkeling en nam daarom ongeveer anderhalf jaar geleden het initiatief om te onderzoeken of een fusie met een of meerdere andere lokale partijen mogelijk was: ,,Na ampele overweging vielen, op basis van politiek inhoudelijke en culturele verschillen, partijen als De Vrije Lijst, Forza! en Fractie van Schoonhoven af. Het bestuur is daarna verkennende gesprekken gestart met GDB. Dat heeft geresulteerd in een fusiestuurgroep, waarvan namens CKenG Mariska Tauber en ik en namens GDB Cees Hollenberg, Bart Dekker en Herman Sterken deel hebben uitgemaakt”, aldus Meijer.

Unaniem advies

Hollenberg vertelt hoe het verder ging: ,,De gesprekken hebben in een prima, open en respectvolle sfeer plaats gevonden. Daarop heeft de fusiestuurgroep een unaniem advies uitgebracht om te komen tot een fusie tussen CKenG en GDB. Vervolgens hebben de in totaal zo’n veertig leden van beide partijen ook unaniem ingestemd met de fusie. Onder de werknaam CKenG/GDB is er een voorlopig bestuur gevormd, waarin Bert en ik de functies van voorzitter en vicevoorzitter bekleden. Wij zijn ook beiden beschikbaar voor een nieuw te vormen bestuur.”

Overeenkomsten en verschillen

Natuurlijk bestaan er naast overeenkomsten tussen de fusiepartners ook verschillen. Meijer: ,,Het GDB is altijd wat voorzichtiger geweest als het om bouwen in het buitengebied gaat, maar daar komen we wel uit. We zijn beiden van mening dat allerlei postzegelplannetjes niet werken en ernaar gestreefd moet worden om voor de gehele gemeente een nieuw bestemmingsplan te maken. De inhoudelijke verschillen zijn in kaart gebracht en zijn of worden overbrugd.” Hollenberg voegt eraan toe: ,,Een heel belangrijke overeenkomst houdt de vraag in hoe je bewoners betrekt bij presentaties van nieuwe plannen. Het uitgangspunt daarbij is dat je die groep eerst hoort en dan pas de verdere uitwerking start. In het verleden en ook nu nog is dat veel te weinig gebeurd.”

Nieuwe naam

Zolang de fusie nog niet officieel beklonken is via de notaris, houden beide partijen vast aan hun eigen beleid. Meijer merkt daarbij op: ,,Voor de kiezers, die op CKenG of GDB hebben gestemd in 2018, blijven de betreffende partijprogramma’s leidend. Ondertussen wordt er wel gewerkt aan een programma dat de nieuwe partij voor de verkiezingen in 2022 presenteert. Dan hopen we genoeg stemmen te vergaren om te komen tot een solide, betrouwbare, realistische en brede lokale partij die toekomstbestendig is.”

Een logisch gevolg van een fusie is uiteraard het bepalen van een nieuwe naam. Hollenberg kan hierover melden: ,,Er is een voorlopige longlist met ideeën samengesteld. We zijn met dertig begonnen, waarvan er nog zeven over zijn. Daar worden er weer drie uit gekozen, waarop de leden kunnen stemmen. De uitkomst daarvan verwachten we in april bekend te kunnen maken. Mochten er inwoners zijn die nog een suggestie hebben voor een inspirerende naam, dan kunnen zij die vóór 1 maart doorgeven via e.meijer@hccnet.nl of gdbcastricum@hotmail.com.”

Op de foto:
Cees Hollenberg (links) en Bert Meijer zien met enthousiasme de fusie tegemoet. (Foto: Hans Boot)