Certificaten voor eerste Oer-IJ-gidsen

Op initiatief van de Stichting Oer-IJ is, in samenwerking met het IVN en het Huis van Hilde, een cursus georganiseerd om vrijwilligers op te leiden tot gidsen die worden ingezet voor rondleiding in het historisch en landschappelijk interessante buitengebied tussen Alkmaar, Zaanstad en Velsen. De belangstelling voor de opleiding was enorm groot. Meer dan zestig vrijwilligers meldden zich om de hoorcolleges en lessen op locaties te kunnen volgen.

Vorige week is aan de eerst groep van 25  deelnemers een certificaat uitgereikt. In de loop van het jaar volgt een tweede serie bijeenkomsten. Ondertussen werken de initiatiefnemers aan een arrangement, waarbij het straks mogelijk wordt een bezoek aan de archeologietentoonstelling in het Huis van Hilde te combineren met een leerzame fietstocht buiten, waarbij vooral aandacht zal zijn voor de plekken die nog tastbaar herinneren aan de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Op de foto de deelnemers aan de cursus na de uitreiking van  hun certificaat. De eerste gidsen komen uit Heiloo, Castricum, Uitgeest, Zaandam, Heemskerk, Assendelft en Koog aan de Zaan.