Certificaat van Mededogen voor Lidwien van der Hulst

Castricum – Lidwien van der Hulst kreeg tijdens haar bezoek aan de weekmarkt op 18 mei een bijzondere verrassing. De Partij voor de Dieren was er neergestreken tijdens een landelijke campagnedag en zette de Castricumse in het zonnetje gezet met een Certificaat van Mededogen.

Van der Hulst werkte als verpleegkundige voor Artsen zonder Grenzen en zet zich ook nu nog altijd in voor mensen die naar Nederland komen om oorlog, honger en geweld te ontvluchten. Dat doet ze in Castricum door zich hard te maken voor goede opvangplekken voor statushouders en ook door zich in te zetten voor de organisatie Takecarebnb. Zelf had ze jarenlang iemand uit Oekraïne in huis. Het certificaat is bedoeld is om mededogen, een belangrijke kernwaarde van de Partij voor de Dieren, te waarderen. De partij pleit in haar verkiezingsprogramma voor een eerlijk asielbeleid. Iedereen die naar de EU vlucht (en asiel aanvraagt) heeft recht op een eerlijke behandeling, zo vindt de partij. Het opvangen van vluchtelingen moet eerlijk worden verdeeld onder EU-landen en de EU moet erop letten dat alle EU-landen zorgen voor goede opvang voor vluchtelingen. (Foto: Partij voor de Dieren)