CDA stelt vragen over werkzaamheden Westerhogedijk

In november 2015 is de gemeente Castricum begonnen met het renoveren van de Westerhogedijk in Akersloot. Dit tot grote verrassing van aanwonenden en gebruikers van deze historische wandeldijk. Met grof materieel werd de dijk afgegraven en voorzien van een flinke laag puin. Na klachten van aanwonenden zijn de werkzaamheden direct stopgezet. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft Dorien Veldt namens het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Castricum. Dorien: ,,Want is er overleg geweest met de aanwonenden, gebruikers en andere geïnteresseerden zoals stichting oud Akersloot? En wat zijn de voorwaarden zijn om een historische dijk te renoveren? Wordt de dijk weer in oude staat hersteld en op welke manier? Er is grote onrust en onbegrip over de gang van zaken ontstaan bij veel inwoners van Akersloot.”