CDA Noord-Holland stelt bij vragen bij aanwijzing Castricum

Castricum – De CDA-fractie in Provinciale Staten is verbaasd over de aanwijzing die de gemeente Castricum heeft gekregen, omdat zij achterloopt in haar opgave voor het huisvesten van statushouders. Statenlid Wilma van Andel: ,,De provincie schrijft in een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid op 24 juni jl. dat zij de door de Noord-Hollandse gemeenten geschetste problematiek van het huisvesten van hoge aantallen verblijfsgerechtigden in een tijd waarin sprake is van een grote woningdruk (h)erkent. Deze brief hebben we onlangs met de gedeputeerde besproken. Er zijn veel meer gemeenten met achterstanden. Wij vragen ons af waarom Castricum nu als enige gemeente in Noord-Holland een vooraankondiging juridische interventie inzake achterstand huisvesting verblijfsgerechtigden heeft gekregen.”

De CDA-fractie wil onder meer weten waarin de inzet (of het gebrek daaraan) van de gemeente Castricum volgens het provinciebestuur van de inzet van andere gemeenten verschilt om statushouders te huisvesten en huizen te bouwen die voor een doelgroep als deze geschikt zijn. Ook wil de fractie weten hoe de provincie de inzet van Castricum voor de bouw van flexwoningen aan de Puikman waardeert. Ongeveer vijftien woningen op deze locatie zullen voor statushouders beschikbaar komen en eind dit jaar bewoonbaar zijn. ,,Is deze inzet meegewogen in de overweging deze vooraankondiging tot juridische interventie te doen?’’ Ook wil de CDA-fractie weten of de provincie van plan is om in de komende tijd ook andere gemeenten deze vooraankondiging te doen. De vragen moeten binnen een maand beantwoord worden.

Op de foto:
De containers die als flexwoningen gaan dienen. (Archieffoto: Hans Boot)