CDA en GDB stoppen deelname aan coalitiebesprekingen

Gemeenteraadslid Ralph Castricum van de lokale partij CKenG is opgestapt en verdergegaan als eenmansfractie Forza! Castricum. CDA en GDB hebben daarop laten weten niet meer deel te nemen aan de vergevorderde coalitiebesprekingen. ,,Na het opstappen van raadslid Castricum zou een nieuwe coalitie medeafhankelijk worden van de steun van diverse eenmansfracties”, aldus Gerrit Branderhorst van het CDA namens Wim Swart (CDA) en Rob Schijf (GDB). ,,Er was sprake van een onverwachte opeenstapeling van destabiliserende zaken. In de komende twee jaar staan belangrijke thema’s op de agenda. Een stabiele en evenwichtige coalitie is dan nodig en raakt naar onze mening door de onverwachte ontwikkelingen uit beeld.”

Op 11 februari was er, na een motie van wantrouwen, sprake van een bestuurscrisis in de gemeente Castricum. D66 en VVD trokken hun steun voor de zittende coalitie in en trokken hun wethouders terug. De fractievoorzitter van CKenG, Roel Beems, heeft daarna het voortouw genomen om een nieuwe coalitie te vormen. Dat deed hij met acht partijen. Ron de Haan van De VrijeLijst is boos. Hij schrijft op Twitter: ,,CDA en GDB drukken Castricum dieper in moeras. Liever vriendjespolitiek dan sociaal akkoord.”

Ondertussen wordt druk gespeculeerd met welke partijen dan wel een coalitie gevormd kan worden. VVD, D66, CDA, GDB vormen samen een meerderheid. Als de PvdA, goed voor twee zetels, aansluit is er zelfs sprake van een ruime meerderheid, maar het is de vraag of VVD verder wil met PvdA na de bestuurscrisis.

Ralph Castricum gaat verder als een eenmansfractie Forza! Castricum. Forza staat voor Fortuynistische Oproep tot Realistische Zakelijke Aanpak. Het was al bekend dat het raadslid Castricum en voorman Paul Meijer van Forza! contact met elkaar hadden en dat de partij mee wilde doen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Forza! staat onder andere zeer kritisch tegenover de opvang van vluchtelingen en wordt beschreven als een rechts-populistische partij. Eerder stapte Divera Borsboom op bij CKenG. Zij begon de eenmansfractie Castricum Lokaal. Linda Hes verruilde al eerder CKenG voor de VVD.