Castricumse ontwikkelt zwemhandleiding voor kinderen

,,Ouders kunnen hun kind zelf leren zwemmen’’

Fotobijschrift:
Leone Hamaker ontwikkelde een zwemmethode voor kinderen waarmee ouders hun kind zelf kunnen leren zwemmen. (Foto: Henk de Reus)

Castricum – Leone Hamaker (65) verzorgt al jaren trainingen in de zwembadbranche. Ze ervaarde dat de gebruikelijke lesmethodiek niet voor alle kinderen het gewenste effect heeft en ontwikkelde een methode met pictogrammen, waardoor ook deze kinderen sneller veilig leren zwemmen.

Henk de Reus

De methode stelt ouders op een verantwoorde wijze in staat om hun kind te leren zwemmen. Tweehonderd zwemorganisaties in Nederland passen de methode inmiddels toe.

Zwemstuurkaarten

Leone volgde in het verleden de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en werkte 20 jaar bij het Regionaal Opleidingscentrum van Rotterdam waar zij onder meer studenten opleidde om zwemles te geven. De laatste jaren had ze gezien dat het zwemonderwijs op bepaalde punten anders en beter kon. Ze constateerde dat met name kinderen met autisme en ADHD moeite hadden met verbale instructies en dat de zwemlessen voor hen niet altijd leuk waren.

Ook zag ze dat ouders die hun kind zelf wilden leren zwemmen, dit niet altijd op de juiste manier deden. Ze nam ontslag en besloot een methode te ontwikkelen waardoor de zwemlessen voor deze groep kinderen beter toegankelijk werd. Ze bedacht zwemstuurkaarten. Dit zijn kaarten met pictogrammen waarop de oefeningen staan die kinderen kunnen aanleren. De kaarten passen bij de vaardigheden van de zwemdiploma’s A, B en C.

Pictogram waarbij kind zelf uit het water moet klimmen en het hierbij meerdere keuzemogelijkheden krijgt. (Foto: aangeleverd)

Passie

,,Ik heb altijd twee passies gehad: zwemmen en kinderen. Op een gegeven moment constateerde ik dat groepszwemlessen niet voor elk kind geschikt zijn. Ik geloofde in een meer individueel gerichte aanpak, met name voor kinderen met ADHD en autisme. Met name de laatste groep kan taal moeilijk omzetten in beweging. Kinderen zijn visueel ingesteld en een pictogram, waarop is aangegeven hoe de oefening eruit ziet, zegt ze vaak meer dan woorden.

Enkele basisbehoeften van kinderen zijn dat ze graag iets willen kunnen, zelf inbreng willen hebben en door anderen gezien willen worden. Hierop is de methode mede gebaseerd. Een kind mag aan de hand van de kaarten zelf kiezen hoe het een bepaalde oefening wil uitvoeren, bijvoorbeeld het zonder hulp in het water springen en er weer uitklimmen. Je wijkt hiermee af van het klassikale lesgeven. Kinderen krijgen op zo’n manier les dat elk kind z’n eigen stapjes kan maken en binnen de groep op zijn/haar eigen niveau kan oefenen.”

Weerstand

Leone wist dat er in het lesprogramma’s op scholen veel met pictogrammen wordt gewerkt en bedacht dat dit ook heel goed zou kunnen functioneren bij zwemlessen. Iemand in Amsterdam vroeg of zij de methode mocht uittesten bij het schoolzwemmen. Het succes was zo groot dat er een sneeuwbaleffect ontstond en dat de methode inmiddels landelijk is uitgerold.

Men had ontdekt dat de methode feitelijk voor alle kinderen geschikt is. Ook de Witte Brug gebruikt de methode. Deze wordt zelfs ingezet bij het lesgeven aan volwassenen. Leone: ,,De instructie op het plaatje neemt het verhaal over.” Ze geeft een voorbeeld. ,,Als een van de kinderen niet goed uitblaast kun je dit kind apart feedback geven. Je hoeft de andere kinderen niet lastig te vallen en houdt de groep niet op. De methode biedt de mogelijkheid om te differentiëren.”

Zelf je (klein)kind leren zwemmen is leuk en het is goed voor de onderlinge band.
(Foto: aangeleverd)

Voor wie geschikt?

De methode is omgezet in een handleiding, die zowel door ouders als zwempersoneel te gebruiken is. In zwembaden worden de pictogrammen in pionnen langs het zwemtraject gezet, zodat kinderen steeds kunnen zien wat er van hen wordt verwacht. Voor (groot) ouders die hun kind zelf willen leren zwemmen is een aangepaste handleiding gemaakt. Deze kan ze heel goed helpen. ,,Ga vooral niet tegen de kinderen schreeuwen,” is het advies van Leone.

,,Aan de hand van de pictogrammen is het niet moeilijk meer om je kind watervrij te leren maken, of te leren drijven. Elke ouder kan dit en het is goed voor de relatie met je kind. De methode is beslist veilig en de zwemstuurkaarten leren je kind sneller veilig te zwemmen. Er zijn genoeg plaatsen om met je kind te oefenen. Denk aan het zwembad, camping, het pierenbad in de zee, of een plas. Je kunt altijd oefenen op een moment dat jou uitkomt.”

Handleiding

De pictogrammen zijn afgedrukt op watervast, duurzaam materiaal. De handleiding is in A5 formaat, kost € 28,97 en is te bestellen op www.zwemstuurkaarten.nl. Misschien een mooie oplossing nu de zwemlessen op dit moment door corona lang hebben stilgelegen. Meer informatie is verkrijgbaar via leone@leonehamaker.nl, of via telefoonnummer 06 34320315.