Castricumse historie op straat

Castricum – Op meerdere historische plaatsen en monumenten in de gemeente zijn in het verleden informatieborden geplaatst. Op initiatief van Oud-Castricum en met medewerking van het gemeentebestuur zijn er nu in Castricum vier nieuwe ANWB-informatiepanelen bijgekomen. Drie panelen staan in de oude Kerkbuurt, nabij de dorpskerk en één paneel (hier op de foto) bij de voormalige boerderij Alberts hoeve.

Dingstal

In het oude centrum, de Kerkbuurt, wordt aandacht besteed aan de Dingstal. Dat is het pleintje op de hoek van de Dorpsstraat en de Schoolstraat. Op deze plaats werd in de middeleeuwen recht gesproken (ding) en vonden er volksvergaderingen plaats. Het is heel bijzonder dat het pleintje nog tot ver in de 19e eeuw bekend stond als de Dingstal. Hier heeft de eerste lagere school gestaan waaraan de straatnaam Schoolstraat herinnert. Ook wordt gewezen op het Joods monument en het Juliana en Bernhardbankje.

Armenzorg

De geschiedenis van de armenzorg begint eeuwen geleden. Het eerste tehuis uit 1862 werd in 1912 opgevolgd door het huidige pand aan de Overtoom dat Armenhuis genoemd werd en later bekend stond als tehuis voor ouden van dagen.. Pas in 1964 werd de functie overgenomen door bejaardencentrum ‘De Boogaert’.

Knophuis

In de nabij gelegen de stolpboerderij, het Knophuis, hebben schouten van Castricum gewoond. waaronder Joachim Nuhout van der Veen. Hij is in 1796 ook voorzitter geweest van de Nationale Vergadering van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Op het kunstwerk bij het nieuwe raadhuis staan de woorden waarmee hij de democratische staatsvorm verwelkomde: ‘Ziet daar dan eindelijk de zon der vrijheid met eenen schitterende glans doorgebroken en het Neerlands volk uyt den afgrond gered’.

Alberts hoeve

Ook bij de fraaie replica van de 18e-eeuwse boerderij Alberts hoeve, ontworpen door de Castricumse architect Arwin van Eijk, is een informatiebord geplaatst. De oude boerderij met eendenkooi en landerijen werd door Albert Asjes in 1939 aan de protestantse kerk geschonken. Daarvoor werd een bijzondere stichting opgericht. Op het nieuwe paneel wordt de historie kort toegelicht.

In de 46 jaarboeken van de stichting Oud-Castricum (www.oud-castricum.nl) is over de verschillende onderwerpen nog veel meer te ontdekken. (Foto: Oud-Castricum / Niek Kaan)