Castricummers zijn ook Charlie

Wereldwijd is stilgestaan bij de terreuraanslag op medewerkers van het Franse weekblad Charlie Hebdo. Ook in het gemeentehuis van Castricum werd uit eerbetoon aan de vermoorde cartoonisten en als protest tegen de aanslag op de vrijheid van meningsuiting een bijeenkomst georganiseerd. De hal stroomde even voor zes uur vol, waarna burgemeester Mans op gepaste wijze de gedeelde ontsteltenis over deze terreurdaad verwoordde. Er werd een minuut stilte gehouden, waarna een gedicht werd voorgedragen, de politie kwam aan het woord en tot slot zong zanggroep De Straatklinkers een protestlied. De meegebrachte pennen gingen niet omhoog, maar konden gebruikt worden om een boodschap achter te laten. De bijeenkomst was er een van grote samenhorigheid.

De burgemeesters van gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben gezamenlijk gereageerd op de gebeurtenis. ,,Als burgemeesters van de BUCH-gemeenten hebben wij met ontzetting kennisgenomen van de afschuwelijke gebeurtenis van afgelopen woensdagochtend in Parijs. Ons diepe medeleven gaat uit naar de omgekomen journalisten en politiemensen, naar ieder die nog voor zijn leven vecht, naar de nabestaanden en iedereen die hun dierbaar was. Het is overduidelijk dat wij als overheid en als samenleving een dergelijke laffe misdaad met alle kracht veroordelen. Dit kan en zal niet worden getolereerd. De daders dienen te worden opgespoord en voor het gerecht gebracht. Tegelijk zijn wij ervan doordrongen dat wij de taak hebben om met nog meer energie dan voorheen te zoeken naar wat ons bindt in onze moderne samenleving: in Frankrijk en in Nederland, op internationaal niveau, nationaal niveau en ook in gemeenten. De schokgolf die deze daad teweegbrengt kan en moet worden omgezet in krachten die juist ten dienste staan van de vrije, open en veilige samenleving die wij met zijn allen nastreven.”